POR. TADEUSZ RYBA (1928-2016)

Por. Tadeusz Ryba (1928-2016), ps.: „Brzoza”, „Jerzy”, ”Jeleń”, pochodził z Barnowca, leśniczy w Nadleśnictwie Nawojowa, uczestnik podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego po II wojnie światowej, żołnierz organizacji Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej (PPAN) i jego zbrojnego oddziału „Żandarmeria”, mieszkał w Nowym Sączu.

ADAM MATYJEWICZ (1898-1944)

Adam Matyjewicz (1898-1944), ur. w Pilźnie, mieszkaniec Kryściowa i Łabowca, żołnierz Armii Hallera, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, służył w Straży Granicznej w placówkach: Leluchów, Muszyna, Rytro, uczestnik kampanii wrześniowej, w czasie II wojny gajowy w lasach Stadnickich, żołnierz placówki AK „Narcyz” w Nawojowej, zamordowany przez Niemców w Młodowie w 1944 r.