HALA ŁABOWSKA: MSZA ŚW. ZA ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

Po raz osiemnasty odbyła się 3 września 2016 na Hali Łabowskiej uroczysta Msza św. w intencji o. Władysława Gurgacza i poległych żołnierzy Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej PPAN). Msza św. celebrowana była przez ks. bpa Leszka Leszkiewicza. Tradycyjnie na tej uroczystości pojawił się pan Antoni Macierewicz, poseł na Sejm RP i Minister Obrony Narodowej. Uroczystość miała wyjątkową oprawę wojskową.

ZMARŁA MARIA WITOWSKA

W Nowym Sączu zmarła Maria Witowska (1931-2016), nauczycielka geografii i dyrektor Szkoły Podstawowej w Łabowej w latach 1972-1985. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 21 czerwca na cmentarzu parafialnym w Nowym Sączu-Zawadzie.

BYĆ DOBRYM NAUCZYCIELEM

Kryteria dobrego nauczyciela spełnia niewątpliwie Jolanta Brożek, biolog, absolwentka UJ, studiów podyplomowych w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Pracuje w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Łabowej jako nauczyciel biologii i wicedyrektor. Odznaczona Medalem KEN, Nagrodami Kuratora Oświaty, Wójta Gminy. Czynnie działa w LOP Oddz. Nowy Sącz oraz w TMZŁ.

ZMARŁ KS. MIECZYSŁAW CZEKAJ

26 marca 2016 r. zmarł w Tarnowie ks. prałat Mieczysław Czekaj (1938-2016), święcenia kapłańskie z rąk bpa Jerzego Ablewicza przyjął w 1962 r. Znany w naszej społeczności z posługi kapłańskiej w Łabowej (wikary) i w Maciejowej (rektor kościoła). Śp. Zmarły ocalił wiele znakomitych dzieł sztuki kościelnej, czemu poświęcił całe swoje pracowite życie.

EUGENIUSZ MĄKA ODZNACZONY KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOSCI

Pan Eugeniusz Mąka z Łabowej został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na mocy Postanowienia Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 14 października 2015. „Pan Mąka był działaczem NSZZ Solidarność w Dolnośląskich Zakładach Wytwórczych Maszyn Elektrycznych „Dolmel” we Wrocławiu. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność związkową. Internowany Czytaj dalej…

UNIKATOWE ZDJĘCIA PROF. REINFUSSA

Album „Karpacki świat Bojków i Łemków” zawiera około 250 unikatowych zdjęć wykonanych w okresie międzywojennym przez znakomitego etnografa i znawcę sztuki ludowej prof. Romana Reinfussa. Z naszego terenu zamieszczono fotografie: cerkwi w Kamiannej i w Maciejowej, kapliczki w Składzistem oraz młynu wodnego i chaty łemkowskiej w Uhryniu.

HISTORYCY Z IPN W ŁABOWEJ

IV wykład z cyklu W Naszej Małej Ojczyźnie przygotował i wygłosili Marcin Kasprzycki i dr Dawid Golik z IPN Kraków. Wykładowca starał się przybliżyć słuchaczom działalność grupy podziemia zbrojnego, które nie ujawniły się w 1945 r. i prowadziły działalność antykomunistyczną na Sądecczyźnie jeszcze kilka lat po wojnie, m.in. PPAN działającej na Hali Łabowskiej.

XXIII ŁEMKOWSKA JESIEŃ TWÓRCZA

Nasze Towarzystwo otrzymało zaproszenie na XXIII Łemkowską Jesień Twórczą, która poświęcona była uczczeniu  100. Rocznicy śmierci ks. Mikołaja Małyniaka (1851-1915), księdza, pisarza, poety urodzonego w Kamiannej. Pierwszy dzień Łemkowskiej Jesieni Twórczej odbył się w Kamiannej i rozpoczął się zwiedzaniem kościoła, cmentarza i pasieki BARĆ.