BOHDAN (BO) IHOR BEJMUK

Bohdan (Bo) Ihor Bejmuk, urodzony w Łabowej, ukraińsko-amerykański konsultant lotniczy, były menedżer firmy Boeing, studiował na Uniwersytecie Colorado, gdzie uzyskał tytuł licencjacki (1964) oraz magisterski w zakresie inżynierii mechanicznej (1967). Był członkiem Komisji do Spraw Lotów Kosmicznych (Human Space Flight Plans Committee),  koordynował Program Constellation.

KS. DR HENRYK OSTACH (1924-2011)

   Ks. dr Henryk Ostach (1924-2011), dr teologii, ksiądz rzymskokatolicki, pszczelarz, prezes a następnie prezes honorowy Polskiego Związku Pszczelarskiego, honorowy prezydent Federacji Europejskich Związków Pszczelarskich Apislavia, autor publikacji z zakresu pszczelarstwa oraz zbioru kazań rekolekcyjnych dla mężczyzn, od 1960 r. związany z Kamianną.

SAMUEL AARON MILLER (1865-1942)

Rabin Samuel (Szmuel) Aaron Miller (1865-1942), ostatni rabin w Łabowej, Labower Rav, znawca Tory i prawa żydowskiego, zginął w obozie zagłady w Bełżcu. Samuel (Szmuel) Aaron Miller urodził się w 1865 r. w gminie Gorlice. Pochodził z pobożnej rodziny Millerów, był synem Naftalego Millera i Sary Chiwali. Ojciec, Naftali Miller (ur. ok. 1845-1930) był uczniem słynnego rabina Chaima Halberstama.

DR HAB. INŻ. AUGUSTYN ORMANTY

Dr hab. inż. Augustyn Ormanty, łabowianin, samorządowiec, burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej, autor licznych publikacji w zakresie samorządności, historii i współczesności Ziemi Wadowickiej i Kalwarii Zebrzydowskiej. Urodzony w 1955 roku w Krynicy. W 1962 roku rozpoczął edukację w Szkole Podstawowej w Łabowej, którą ukończył w 1970 roku.

DR DAMIAN SAWCZAK (1847-1912)

Dr Damian Sawczak (1847-1912), urodzony w Nowej Wsi w rodzinie łemkowskiej, prawnik, doktor prawa, działacz samorządowy i społeczny, polityk, radca Wydziału Krajowego we Lwowie, poseł na galicyjski Sejm Krajowy. Urodził się w Nowej Wsi w rodzinie Antoniego i Marii Steranka. Akurat szalała wtedy epidemia cholery i w Nowej Wsi zmarło 57 osób.

S. ANNA CYCOŃ MCHR

Siostra Anna Cycoń MChR, ur. w Łabowej, siostra zakonna ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej, praca na placówkach misyjnych w Polsce (Poznań, Morasko), na Węgrzech (Budapeszt), w Australii (Hobart, Sydney). „Praca ta nie jest łatwa, ale piękna” – twierdzi siostra Anna. Zawsze jest radosna i uśmiechnięta.

KS. DR BAZYLI MAŚCIUCH (1873-1936)

Ks. dr Bazyli Maściuch (1873-1936), urodzony w Nowej Wsi, ksiądz greckokatolicki, doktor teologii, wykładowca, Administrator Apostolskiej Administracji Łemkowszczyzny w latach 1934-1936. Urodził się w Nowej Wsi w roku wielkiej epidemii cholery, ksiądz greckokatolicki, bezżenny, doktor teologii, wykładowca. Był synem Józefa Maściucha i Anny Zaweracz pochodzącej z Roztoki Małej.

DYMITR WISŁOCKI (1888-1968) PS. WANIO HUNIANKA

Dymitr Fedorowicz Wisłocki (1888-1968), ps. Wanio Hunianka, urodzony w Łabowej, jeden z najwybitniejszych rusińskich pisarzy i działaczy politycznych, publicysta, prozaik, poeta, dramatopisarz, współtwórca języka łemkowskiego, redaktor. Autor sztuk, nowel, pieśni i pamfletów politycznych pisanych w dialekcie łemkowskim, zbiorów artykułów z historii Łemków, zapisków artysty, opowiadań.

PROF. DR HAB. GRAŻYNA ZAJĄC

Prof. dr hab. Grażyna Zając – profesor nadzwyczajny w Instytucie Orientalistyki UJ, turkolog-orientalista, tłumaczka, zainteresowania badawcze: literatura turecka XIX i XX wieku, turecka autobiografia, literatura Turków cypryjskich, literatura azerbejdżańska, polsko-tureckie kontakty literackie i kulturalne, tematyka tatarska; współpracownik czasopism polskich Tatarów.

KS. MIKOŁAJ MAŁYNIAK (1851-1915)

Mikołaj Małyniak (1851-1915), urodzony w Kamiannej, znany ksiądz greckokatolicki, doktor teologii i filozofii, pisarz, publicysta, jeden z najbardziej wykształconych duchownych łemkowskich. Był autorem rozważań, kazań, wspomnień, przemyśleń, wierszy i innych form literackich wydawanych w cyklu „Ziarna gorczycy” (1900-1910) oraz w czasopismach ps. Rzymianin albo Kamianyn/Kamianin.