100. ROCZNICA BITWY POD GORLICAMI

Gdzie są chłopcy z pułków wałczących pod Gorlicami? Czekają ramię w ramię na zmartwychwstanie, pochowani na cmentarzu nr 91: ppłk. Hugo Meyer, mjr Albert Ritter von Krismanič, por. Frank Štépanek, Pixner Josef, Bramann Goswin, Beneš Frank, Heller Paul, lmayer Karol, Blum Moses, Howorka Anton, Vamosi Georg, Lechenbauer Franz, Wolanek Leopold..