KS. DR BAZYLI MAŚCIUCH (1873-1936)

Ks. dr Bazyli Maściuch (1873-1936), urodzony w Nowej Wsi, ksiądz greckokatolicki, doktor teologii, wykładowca, Administrator Apostolskiej Administracji Łemkowszczyzny w latach 1934-1936. Urodził się w Nowej Wsi w roku wielkiej epidemii cholery, ksiądz greckokatolicki, bezżenny, doktor teologii, wykładowca. Był synem Józefa Maściucha i Anny Zaweracz pochodzącej z Roztoki Małej.