BUDOWA KOŚCIOŁA I POCZĄTKI PARAFII W ŁABOWEJ 1931-1951 CZ. 6

Konsekracja kościoła w Łabowej miała miejsce 20 października 1935 r. Dokonał jej bp ks. dr Franciszek Lisowski. Stałym duszpasterzem wyznaczonym do Łabowej przez niego został ks. Stanisław Nowakowski. Konsekracja była wspaniałą i budującą uroczystością dla wielonarodowościowego społeczeństwa Łabowej. Wzięli w niej udział nie tylko Polacy, ale i Rusini oraz Żydzi.