TESTAMENT ŁUKASZA ŁABOWSKIEGO

Majątek zamożnego kupca stanowiły dobra ruchome i nieruchome, a to: dom w rynku pod nr 11 z wyposażeniem, dom stojący narożnie w rynku pod nr 39 z folwarkiem, ogrodami, gruntami i łąkami (zaznaczono, że dom nadaje się do remontu), browar w Częstochowie pod nr 279, firma handlowa w domu nr 39, złoto (dukaty, luidory, imperiały) oraz 100 tys. złp. w gotowiźnie.