76. ROCZNICA SPALENIA ŁABOWEJ PRZEZ ODDZIAŁY UPA

Tragicznym momentem w powojennych losach Łabowej był napad oddziału Mychajła Fedaka ps. Smyrny na Łabową 27 czerwca 1946 r. Pociągnął za sobą znaczne zniszczenia i ofiary w ludziach. Wzbudził w społeczności wiejskiej strach podsycany rożnymi pogłoskami, które trudno było sprawdzić. W następnym roku rozpoczęła się Akcja „Wisła”, która drastycznie zmieniła strukturę narodowościową w gminie.