DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNEJ „PIONIER” W LATACH 1952-1987

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Pionier” (RSP) w Łabowej założona w 1952 roku prowadziła działalność gospodarczą do 2018 roku. Była miejscem pracy wielu mieszkańców nie tylko Łabowej. Powstawanie spółdzielni produkcyjnych na polskiej wsi po II wojnie światowej było wyłącznie wynikiem politycznych decyzji władz państwowych i partyjnych.