NOWA SALA GIMNASTYCZNA W MACIEJOWEJ

W Maciejowej w dniu 14 października br. odbyła się uroczystość poświęcenia nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. św. Kingi. Sala wybudowana została w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 i zadanie to było w 70% współfinansowane przez Unię Europejską, pozostałe koszty poniosła gmina Łabowa.