JAN KOSTERKIEWICZ (1921-1991)

Lasy porastają 72% powierzchni gminy Łabowa, która wynosi 11.909 ha. Około 54%, czyli 6,709,47 ha lasów będących z zarządzie Nadleśnictwa Nawojowa leży właśnie w gminie Łabowa. W naszym środowisku nie da się z tego tytułu przecenić znaczenia działalności Nadleśnictwa oraz pracy leśników. Jednym z wybitnych polskich leśników był nadleśniczy Jan Kosterkiewicz (1921-1991).