KAZIMIERZ CZERWIŃSKI (1861-1936), KIEROWNIK SZKOŁY W ŁABOWEJ

Kazimierz Czerwiński, nauczyciel w Łabowej w latach 1890-1925, kierownik szkoły ludowej i szkoły powszechnej. Jeden z wielu Polaków pracujących na Łemkowszczyźnie. Doskonale wpisuje się w wielokulturową mozaikę społeczności dawnych ziem galicyjskich. Polak, pochodzący z Kresów, ożeniony z dziewczyną ze Spisza, obywatel Austro-Węgier i II Rzeczpospolitej, działacz społeczny. Prześladowany za poglądy rusofilskie podczas Wielkiej Wojny, więzień Talerhofu.