DR HAB. INŻ. AUGUSTYN ORMANTY

Dr hab. inż. Augustyn Ormanty, łabowianin, samorządowiec, burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej, autor licznych publikacji w zakresie samorządności, historii i współczesności Ziemi Wadowickiej i Kalwarii Zebrzydowskiej. Urodzony w 1955 roku w Krynicy. W 1962 roku rozpoczął edukację w Szkole Podstawowej w Łabowej, którą ukończył w 1970 roku.