Zachowały się w szkolnych archiwach w Łabowej arkusze ocen uczniów z czasów II wojny światowej. Na terenie Generalnej Guberni działały szkoły powszechne. Nie są to jednak kompletne archiwa dokumentacji szkolnej z tych czasów. Zachowane księgi arkuszy ocen obejmują lata: 1941/42, 1942/43, 1943/44, 1944/45. W tych latach szkolnictwo zorganizowane było dla Polaków i Ukraińców. Szkoła nosiła nazwę Publicznej Ukraińskiej Szkoły Powszechnej. Arkusze i świadectwa były dwujęzyczne: w języku niemieckim i ukraińskim. Dyrektorem szkoły był Ukrainiec Stefan Warszawa, potem Anna Ilnicka, córka Grzegorza Wisłockiego z Łabowej.  Równocześnie były prowadzone klasy z językiem polskim, wtedy dokumentacja jest niemiecko-polska lub polska. W szkole polskiej kierowniczką szkoły była Polka Maria Zając. Pieczątki mają napisy polskie i niemieckie: Publiczna Szkoła Polska Powszechna w Łabowej.

Klasy polskie

1941/42

Klasa I 17 uczniów (urodzeni w roku: 1932, 1933, 1934, 1935)

Klasa II 12 uczniów (urodzeni w roku: 1931, 1932, 1933, 1934)

Klasa III 21 uczniów (urodzeni w roku: 1927, 1929, 1930, 1931, 1932)

Klasa IV 18 uczniów (urodzeni w roku: 1927, 1928, 1929, 1930)

Nauczycielka: Maria Zając

 

 

Zestawienia danych klasyfikacyjnych uczniów klas z językiem polskim za rok 1942/43 (52 uczniów ogółem w klasach) podpisane przez kierowniczkę tej szkoły Marię Zając

1942/43

Klasa I 6 uczniów

Klasa II 10 uczniów

Klasa III 14 uczniów

Klasa IV 25 uczniów (nauczanie na poziomie kl. V, VI, VII)

Nauczycielka: Maria Zając

1943/44

Zestawienie danych klasyfikacyjnych za rok szkolny 1943/44 w klasach z językiem polskim (48 uczniów ogółem), podpisała Maria Zając

Klasa I 7 uczniów

Klasa II 6 uczniów

Klasa III 17 uczniów

Klasa IV 18 uczniów (rok V, VI,VII)

Nauczycielka: Maria Zając

1944/45

Klasa I 28 (8 nie otrzymało promocji) wychowawczyni: Maria Zając

Klasa II 6 uczniów (3 nie otrzymało promocji) Maria Zając

Klasa III 14 uczniów (6 bez promocji) nauczycielka: Fecica Wanda

Klasa IV 11 uczniów (4 bez promocji) nauczycielka: Fecica Wanda

Klasa V 28 uczniów (6 bez promocji) nauczycielka: Ilnicka Anna

 

Duży odsetek uczniów bez promocji był spowodowany nie posyłaniem dziecka do szkoły, uczeń z reguły nie był wtedy klasyfikowany.

 

Klasy z językiem ukraińskim

1943/44

 

Zestawienie klasyfikacyjne uczniów w klasach z językiem ukraińskim (184 uczniów ogółem), nie ma podpisu

Klasa I 21 uczniów

Klasa II 15 uczniów (wychowawca: Anna Ilnicka)

Klasa III 24 uczniów (wychowawca: Aleksander Oleśniewicz)

Klasa IV 32 uczniów (wychowawca: Aleksander Oleśniewicz)

Klasa V 21 (wychowawca: Anna Ilnicka)

Klasa VI 51 (wychowawca: Aleksander Oleśniewicz)

Razem: 184 uczniów, z czego 116 otrzymuje promocję do następnej klasy.

 

1944/45

Klasa I 32 uczniów

Klasa III 16 uczniów

Klasa IV 33 uczniów

 

W wyniku wyjazdów na Ukrainę większość z uczęszczających nie była klasyfikowana. Wyjazdy w powiecie sądeckim rozpoczęły się od gminy Łabowa już 29 kwietnia 1945r. Łemkowie, którzy nie wyjechali w 1945r, posyłali do szkoły swoje dzieci razem z polskimi. w roku szkolnym 1945/46 do szkoły w Łabowej zwanej: Publiczna Szkoła Powszechna II Stopnia. W dokumentach zawsze zaznaczano wyznanie.

 

1945/46

Klasa I 30 uczniów (w tym:5 grekokatolików) 9 bez promocji na koniec roku, arkusze ocen podpisuje Fecica Wanda)

Klasa II 27 (w tym: 3 grekokatolików), 4 uczniów bez promocji (Zając Maria)

Klasa III 11 uczniów (w tym: 2 grekokatolików), Zając Maria

Klasa IV 15 uczniów (w tym: 6 grekokatolików), 10 bez promocji (Fecica Wanda)

Klasa V 11 uczniów (w tym: 3 grekokatolików), Fecica Wanda

Klasa VI 12 uczniów (w tym: 4 grekokatolików), Anna Ilnicka

Klasa VII 10 uczniów (w tym: 5 grekokatolików, 1 prawosławny), Anna Ilnicka

 

Księgi ocen klas polskich za lata 1941/42, 1942/43, 1943/44

Księga ocen klas ukraińskich za rok 1943/44 klasy III

 

 Pieczęć szkoły ukraińskiej w Nowej Wsi podpisana przez dyrektora Krawczyka z dokumentu wystawionego dla szkoły w Łabowej.

 

Pieczęć urzędowa szkoły ukraińskiej w Łabowej ze szkolnego świadectwa in blanco z podpisem dyrektora Stefana Warszawy

 Pieczęć szkoły ukraińskiej w Czaczowie z 1943 na zaświadczeniu dla szkoły w Łabowej, podpis dyrektora nieczytelny

Podpis z arkuszy uczniów z podpisem nauczyciela Aleksandra Oleśniewicza, po lewej słabiej widoczny podpis dyrektora Warszawy.

 Podpis po polsku Anny Ilnickiej z 1946r. Pochodziła z łabowskiego rodu Wisłockich, wysiedlona w czasie Akcji Wisła.

 Podpis Anny Ilnickiej w języku ukraińskim z 1944r.

Podpis Marii Zając 1945r.

 

Zaświadczenie uczniowskie wystawione  w szkole w Maciejowej podpisane przez Olgę Podsadnik (Olhę Pidsadniuk).

 Podpis nauczycielki Wandy Fecica