Do pobrania poniżej Statut zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków Towarzystwa:

Statut TMZŁ