KS. MIECZYSŁAW CZEKAJ (1938-2016)

Ks. Mieczysław Czekaj (1938-2016), prałat, kanonik Kapituły Bocheńskiej, restaurator sztuki kościelnej i cerkiewnej, społecznik, wikariusz w Łabowej 1967-1969, rektor kościoła w Maciejowej 1969-1973, laureat nagrody Ministerstwa Kultury i Sztuki 1985, Sądeczanin Roku 2000, laureat nagrody Województwa Małopolskiego im. Mariana Korneckiego 2004.

DYMITR WISŁOCKI (1888-1968) PS. WANIO HUNIANKA

Dymitr Fedorowicz Wisłocki (1888-1968), ps. Wanio Hunianka, urodzony w Łabowej, jeden z najwybitniejszych rusińskich pisarzy i działaczy politycznych, publicysta, prozaik, poeta, dramatopisarz, współtwórca języka łemkowskiego, redaktor. Autor sztuk, nowel, pieśni i pamfletów politycznych pisanych w dialekcie łemkowskim, zbiorów artykułów z historii Łemków, zapisków artysty, opowiadań.

ZMARŁ KS. MIECZYSŁAW CZEKAJ

26 marca 2016 r. zmarł w Tarnowie ks. prałat Mieczysław Czekaj (1938-2016), święcenia kapłańskie z rąk bpa Jerzego Ablewicza przyjął w 1962 r. Znany w naszej społeczności z posługi kapłańskiej w Łabowej (wikary) i w Maciejowej (rektor kościoła). Śp. Zmarły ocalił wiele znakomitych dzieł sztuki kościelnej, czemu poświęcił całe swoje pracowite życie.

POLACY W NEPALU

Informację o możliwości wyjazdu do Nepalu Ciężkiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej (USAR POLAND), otrzymałem o godzinie 16.40, czyli w niecałą godzinę po trzęsieniu ziemi. Wiedząc, że w miesiącu kwietniu Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza „Nowy Sącz” nie ma dyżuru w ramach USAR POLAND, nie wierzyłem, że pojedziemy do Nepalu.

70. ROCZNICA ŚMIERCI ADAMA MATYJEWICZA (1898-1944)

W 2014 r. mija 70 lat od śmierci Adama Matyjewicza zamordowanego 15 września 1944 r. przez Niemców w Młodowie razem z innymi żołnierzami AK działającymi podczas okupacji hitlerowskiej w ramach Placówki AK „Narcyz” w Nawojowej. Urodził się w Pilźnie k/Tarnowa, rodzina przeniosła się do Tarnowa. Po wybuchu I wojny światowej Adam porzucił szkołę i wstąpił do wojska.

ŁABOWIANIE W KL AUSCHWITZ

Grzegorz Olszewski podjął się ogromnego trudu sporządzenia sądeckiej listy więźniów KL Auschwitz. Wydawnictwo i Drukarnia NOVA SANDEC z Nowego Sącza wydało jego pracę pt. Więźniowie KL Auschwitz powiatu nowosądeckiego, która zawiera biogramy 2282 więźniów obozu: Polaków, Łemków, Żydów i Cyganów.

PRACA MISYJNA NA TASMANII

S. Anna Cycoń (łabowianka) ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej od  2010r. pracuje na placówce misyjnej w mieście Hobart w dalekiej Australii – Tasmanii. Pracuje wśród Polaków. Ma bliskie kontakty z osobami chorymi i w podeszłym wieku. Zdarza się, że odwiedza osoby, które przez wiele lat nie miały kontaktu z polskim językiem.

ZMARŁ KS. HENRYK OSTACH

1 maja 2011 roku zmarł w Gorlicach ks. Henryk Ostach znany w Polsce i na świecie działacz pszczelarski. Urodził się 9 grudnia 1924 roku w Poznaniu, był synem Antoniego i Kazimiery Donaj. Ukończył gimnazjum w Gostyniu, w czasie II wojny światowej był zesłany na roboty przymusowe do Ratenau. Po ukończeniu gimnazjum wstąpił do Kongregacji św. Filipa Neri. Ukończył Seminarium Duchowne w Tarnowie.