ADAM HR. STADNICKI (1882-1982)

Adam Stadnicki (1882-1982) herbu Szreniawa bez Krzyża, ur. we Lwowie, zm. w Osoli k/Wrocławia – polski ziemianin, właściciel dóbr Nawojowa, leśnik, poseł na Sejm RP 1928-1930, prezes Rady Powiatowej, prezes Związku Ziemian, właściciel uzdrowiska Szczawnica. Przez gminę Łabowa przebiega Szlak Przyrodniczy im. Adama hr. Stadnickiego po Matecznikach Puszczy Karpackiej.

ZESPÓŁ TEATRALNY KAZIMIERY ZYGMUNT

Teatr amatorski pani Zygmuntowej wystawiał z powodzeniem sztuki: „Halapacz i Halapaczka”, „Damy i huzary”, „Zielone gałęzie”, przedstawienia jasełkowe i inne. Występował nie tylko w Łabowej ale m.in. w Nawojowej, Tyliczu, Nowym Sączu, Mochnaczce. Na zdjęciu kadr ze sztuku „Halapacz i Halapaczka”. W rolach głównych: Wiktoria Tytz, Marian Święs.

TESTAMENT ŁUKASZA ŁABOWSKIEGO

Majątek zamożnego kupca stanowiły dobra ruchome i nieruchome, a to: dom w rynku pod nr 11 z wyposażeniem, dom stojący narożnie w rynku pod nr 39 z folwarkiem, ogrodami, gruntami i łąkami (zaznaczono, że dom nadaje się do remontu), browar w Częstochowie pod nr 279, firma handlowa w domu nr 39, złoto (dukaty, luidory, imperiały) oraz 100 tys. złp. w gotowiźnie.