CELINA CEMPA – PREZES TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW ZIEMI ŁABOWSKIEJ

Pani Celina Cempa – Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Łabowskiej – przez wiele lat prowadziła stronę internetową Towarzystwa i FB Towarzystwa. Jest autorką wszystkich niezwykłych artykułów, które się tam pojawiły, m.in. w cyklach Znani Łabowianie i Łabowskie sagi. Dzięki tym artykułom czytelnicy poznali wielu wspaniałych ludzi, indywidualnych, rodzinnych i społecznych historii, w piękny, ale i rzeczowy sposób przez Autorkę przekazanych. Wśród Dowiedz się więcej…

CHAIM FREY (1881-1941), PRZEMYSŁOWIEC, OSTATNI WŁAŚCICIEL KARCZMY W ŁABOWEJ

Trudne i skomplikowane historie mniejszości narodowych byłej Galicji zakończył wybuch II wojny światowej. Zagłada Żydów, deportacje Łemków zniszczyły wielokulturowe społeczeństwo dawnych ziem polskich. Dobrze odzyskiwać i przywracać polifoniczną pamięć o przeszłości. Dzisiaj o jednej żydowskiej rodzinie, po której przejechał walec historii.

KAZIMIERZ CZERWIŃSKI (1861-1936), KIEROWNIK SZKOŁY W ŁABOWEJ

Kazimierz Czerwiński, nauczyciel w Łabowej w latach 1890-1925, kierownik szkoły ludowej i szkoły powszechnej. Jeden z wielu Polaków pracujących na Łemkowszczyźnie. Doskonale wpisuje się w wielokulturową mozaikę społeczności dawnych ziem galicyjskich. Polak, pochodzący z Kresów, ożeniony z dziewczyną ze Spisza, obywatel Austro-Węgier i II Rzeczpospolitej, działacz społeczny. Prześladowany za poglądy rusofilskie podczas Wielkiej Wojny, więzień Talerhofu.