76. ROCZNICA SPALENIA ŁABOWEJ PRZEZ ODDZIAŁY UPA

Tragicznym momentem w powojennych losach Łabowej był napad oddziału Mychajła Fedaka ps. Smyrny na Łabową 27 czerwca 1946 r. Pociągnął za sobą znaczne zniszczenia i ofiary w ludziach. Wzbudził w społeczności wiejskiej strach podsycany rożnymi pogłoskami, które trudno było sprawdzić. W następnym roku rozpoczęła się Akcja „Wisła”, która drastycznie zmieniła strukturę narodowościową w gminie.

ALEKSANDRA POLAŃSKA-HRYŃCZUK (1911-2004)

Pisankarstwo okazuje się nie tylko tradycją wielkanocną i sztuką, ale pewnym stanem umysłu. Przykładem jest sztuka pisankarska Aleksandry Polańskiej-Hryńczuk, łemkowskiej artystki urodzonej w Łabowej. Pisanka była w przeszłości nie tylko zdobionym jajkiem. Leczyła ludzi, ochraniała dom od gromów i pożarów, pomagała pasterzom przy wypasach, sprzyjała urodzajności drzew owocowych. Przed wojną panował piękny zwyczaj obdarowywania rodziny i znajomych pisanką. Sztuka zdobienia jajek wielkanocnych przetrwała i wiele zdolnych osób tworzy nadal bajecznie piękne pisanki.