PROF. ROMAN REINFUSS WĘDRUJE PRZEZ ŁABOWĄ I OKOLICE W 1934 ROKU

Prof. Roman Reinfuss to znakomity etnograf, znawca kultury ludowej Karpat, autor wielu publikacji poświęconych Łemkom i Łemkowszczyźnie. Tym razem o jego reportażach z podróży po Beskidzie Sądeckim w 1934 roku. Nie przegapcie, bo są i ciekawostki z Łabowej, Uhrynia i okolic oraz unikatowe zdjęcia autorstwa Romana Reinfussa z Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.

BUDOWA KOŚCIOŁA I POCZĄTKI PARAFII W ŁABOWEJ 1931-1951 CZ. 6

Konsekracja kościoła w Łabowej miała miejsce 20 października 1935 r. Dokonał jej bp ks. dr Franciszek Lisowski. Stałym duszpasterzem wyznaczonym do Łabowej przez niego został ks. Stanisław Nowakowski. Konsekracja była wspaniałą i budującą uroczystością dla wielonarodowościowego społeczeństwa Łabowej. Wzięli w niej udział nie tylko Polacy, ale i Rusini oraz Żydzi.