Ludzie przychodzą, ludzie odchodzą. Wiemy o tym, ale za każdym razem, gdy się to zdarza, jesteśmy zaskoczeni.

Cecelia Ahern, Na końcu tęczy

W styczniu 2024 roku odszedł na emeryturę Jerzy Chronowski, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Łabowej. Był głównym organizatorem wielu przedsięwzięć kulturalnych, które wpisały się na stałe w kalendarz wydarzeń organizowanych w gminie. Za wieloletnią pracę składam serdeczne podziękowania i słowa uznania za trud włożony w realizację zawodowych celów, za pasję, profesjonalizm i odpowiedzialność w pełnieniu swojej misji, szczerość, skromność, nieszukanie rozgłosu i poklasku dla swoich działań. Ponadto za niewiarygodną naturalną życzliwość i uśmiech dla każdego.

Jerzy Chronowski urodził się 2 grudnia 1958 roku w Nowym Sączu. Od dziecka jest związany z Łabową, gdzie ukończył szkołę podstawową, by następnie rozpocząć naukę w Liceum Zawodowym w Nowym Sączu. Podczas nauki w liceum grał na trąbce w orkiestrze dętej Technikum Elektrycznego w Nowym Sączu. Zdobyte umiejętności  muzyczne okazały się bardzo przydatne w późniejszej pracy w Gminnym Ośrodku Kultury w Łabowej. Pracę zawodową rozpoczął w Fabryce Glinik w Gorlicach, gdzie pracował kilka miesięcy. Pracę w urzędzie gminy w Łabowej rozpoczął w styczniu 1978 roku, zaczynając od stanowiska referenta ds. kultury, sportu, turystyki i spraw socjalnych, następnie p.o. dyrektora GOK, kierownika USC. Przez krótki czas pracował również w Spółdzielni Produkcyjnej „Pionier” w Łabowej. Pracę zawodową przerwała dwuletnia służba wojskowa w 6. Dywizji Powietrzno-Desantowej w Krakowie.

Pracę w GOK rozpoczął ponownie 1 września 1986 roku najpierw jako p.o. dyrektor, a później jako dyrektor. Pod koniec lat 80. XX wieku ukończył w Warszawie policealne studium zawodowe o specjalności fotografia i film.

Charakterystyczny budynek remizy OSP w Łabowej oddany do użytku w 1979 roku stał się siedzibą GOK (powołanego do życia w 1977 roku) i pod taką nazwą funkcjonuje w świadomości mieszkańców. Jest to znakiem skutecznego i twórczego upowszechniania kultury oraz rozwijania artystycznych zamiłowań mieszkańców przez 37 lat pracy Jerzego Chronowskiego i pracowników GOK. Działalność GOK dostosowywana była do potrzeb i ducha czasów. Dyrektor Chronowski był inicjatorem wielu różnorodnych działań. Już pod koniec lat 80. ubiegłego wieku organizował zajęcia komputerowe, w którym stawiali pierwsze kroki młodzi adepci informatyki. Funkcjonowała tu kawiarnia, wypożyczalnia kaset video i CD. Stopniowo powstawały zespoły: nauki gry na instrumentach, wokalne i taneczne, odnoszące sukcesy w gminie i powiecie. Dyrektor Chronowski osobiście prowadził warsztaty fotograficzne. Trudno dzisiaj wymienić wszystkie okazjonalne wydarzenia znajdujące się w dorobku GOK: spotkania, spektakle, przeglądy, konkursy, wystawy, warsztaty, projekty zewnętrzne, turnieje sportowe (ping-pong, szachy), zajęcia fitness. Ważnym zadaniem realizowanym w GOK było podtrzymywanie tradycji. Urządzanie przedstawień jasełkowych zapoczątkowało piękną tradycję spotkań bożonarodzeniowych. Trwałym elementem pracy są warsztaty poświęcone malowaniu pisanek, tworzeniu palm wielkanocnych i dekoracji świątecznych z zastosowaniem różnych technik artystycznych.

Jerzy Chronowski był pomysłodawcą organizowania Gminnego Przeglądu Przedstawień Jasełkowych. O powodzeniu tego wydarzenia świadczy fakt, że w 2024 roku odbyła się już XIX edycja tego przeglądu. Podobnie jest z innymi cyklicznymi wydarzeniami: Koncertem Noworocznym (XXI edycji na 2024 rok), Łabowskim Konkursem Piosenki, obchodami Święta Niepodległości, Koncertem dla Mamy.

 

Od lewej Zespół Okazjonalny. Z prawej wspólny występ Jerzego Chronowskiego z Tomaszem Jaroszem, liderem zespołu Lachersi w GOK 2023

Szczególną uwagę dyrektor poświęcił organizacji Jesieni Łabowskiej, imprezy aktywizującej lokalne środowisko, zapoczątkowanej w 1976 roku. Pod kierownictwem Jerzego Chronowskiego to ważne wydarzenie kulturalne organizowane było nieprzerwanie od 1986 roku. Impreza przechodziła liczne przeobrażenia, ale zawsze była okazją do prezentacji dorobku artystycznego mieszkańców gminy i zaproszonych gości. W latach 2005-2011 występowali: Krystyna Giżowska, Majka Jeżowska, Zbigniew Wodecki, Andrzej Rybiński, Gang Marcela, zespoły folklorystyczne z Sądecczyzny i Słowacji oraz wielu innych wykonawców. Na ostatniej Jesieni Łabowskiej w 2023 roku organizowanej przed odejściem na emeryturę dyrektora Chronowskiego wystąpił zespół Małe Podegrodzie i Big Band Łososina.

 

Jesień Łabowska 2023

W budynku GOK znajduje się siedziba OSP Łabowa. Oprócz ośrodka kultury znajduje się w nim biblioteka gminna, w latach 2004-2024 siedziba Towarzystwa Miłośników Ziemi Łabowskiej. Miał tu przez wiele lat swoją pracownię artysta Tadeusz Ciemierkiewicz, było biuro weterynarza, biuro księgowe, obecnie maja siedzibę emeryci ze Stowarzyszenia Zgrana Paka. Dyrektor Chronowski włożył wiele trudu w budowanie atmosfery tego miejsca, w kształtowanie dobrych relacji z innymi użytkownikami, w troskę o powierzoną placówkę. Czynił to z ogromnym poczuciem odpowiedzialności, chęcią do pracy i kreatywnością w działaniu. Ściśle współpracował ze szkołami podstawowymi, ochotniczymi strażami pożarnymi, parafiami, Pasieką „Barć” w Kamiannej, stowarzyszeniami i miejscowymi firmami. Zawsze pogodny, uśmiechnięty, taktowny.

Był współzałożycielem i aktywnym członkiem Towarzystwa Miłośników Ziemi Łabowskiej, w którym pełnił przez 20 lat funkcję wiceprezesa zarządu. Umiejętności organizatorskie pozwoliły mu na sprawne kierowanie bieżącą pracą Towarzystwa, zarządzanie jego zasobami, współtworzenie imprez (wycieczki, rajdy, konkursy, promocja publikacji). Do publikacji wydanych przez Towarzystwo wykonał wiele zdjęć, wykorzystując swoje fotograficzne pasje.

Z pracą w GOK łączył swoje osobiste pasje artystycznych. W 2007 roku założył  wokalny zespół nazwany Zespołem Okazjonalnym, bo powstał „z okazji” Święta Niepodległości w 2007 roku, aby zapoczątkować wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. Okazało się, że wielbicieli śpiewania było więcej i zespól występuje do dzisiaj podczas różnych imprez kulturalnych, nie tylko w GOK w Łabowej i nie tylko z repertuarem patriotycznym. Koncerty Zespołu Okazjonalnego cieszą się wielkim uznaniem. Kocha muzykę, czasem – choć trudno  go namówić – zagra na gitarze. Swoje fotografie prezentował wielokrotnie na wystawach, w publikacjach TMZŁ, w prasie oraz w Internecie. Na wykonywanych od lat 80. XX wieku fotografiach utrwalił niejedno wydarzenie z życia Łabowej i okolic. Stworzył niepowtarzalną kronikę życia oraz przemian naszej gminy i nas samych.

Zespół Okazjonalny, Jerzy Chronowski pierwszy od prawej. Fot. Archiwum GOK

Z okazji przejścia na emeryturę życzę Ci, abyś czas wolny od pracy i obowiązków wykorzystał jak najlepiej. Poznał smak wspaniałych podróży. Cieszył się zdrowiem, wolnością, urokami wyjątkowych chwil w gronie najbliższych – z żoną, dziećmi i ukochaną wnusią Patrysią. Postaraj się, by każdy dzień miał szansę stać się najpiękniejszym. Żyj długo i szczęśliwie i – obowiązkowo – zawsze z uśmiechem wspominaj życie zawodowe! Dziękuję za wszystko!

Tekst: Celina Cempa©

Fot. Jerzy Chronowski©

 

 


1 komentarz

Wiesław · 27 stycznia 2024 o 12:45

Witaj w drużynie emerytów.100 lat w zdrowiu. Pozdrawiam

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

4 × 4 =