DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNEJ „PIONIER” W LATACH 1952-1987

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Pionier” (RSP) w Łabowej założona w 1952 roku prowadziła działalność gospodarczą do 2018 roku. Była miejscem pracy wielu mieszkańców nie tylko Łabowej. Powstawanie spółdzielni produkcyjnych na polskiej wsi po II wojnie światowej było wyłącznie wynikiem politycznych decyzji władz państwowych i partyjnych.

DOROTA KULIG O WIELOKULTUROWEJ ŁABOWEJ

Język hebrajski podaje kilka określeń cmentarza żydowskiego. Najpowszechniejszym hebrajskim określeniem cmentarza jest dom grobów (hebr. bejt kwarot). Bywa on także nazwany dom wieczności (hebr. bejt olam). Żydzi w Polsce bardzo często posługiwali się jidyszową formą tych hebrajskich słów: bejsakwores, bejsojlem. Wśród ludności polskiej popularne było określenie „kirkut”.

DOROTA KULIG I JEJ HISTORIA ŻYDÓW ŁABOWSKICH

W okresie II Rzeczpospolitej Łabowa stanowiła mieszankę kultur, narodowości i religii. Tu obok siebie mieszkali Łemkowie, Żydzi, Polacy. Odróżniały ich od siebie zwyczaje dnia codziennego, wiara, a nawet ubiór. Żydzi przez wieki stanowili hermetyczną grupę, zamkniętą na wszelkie wpływy otaczającego świata. Zmiany nadeszły w XIX w. wraz z haskalą (żydowskie oświecenie).

PORUCZNIK HELENA WIKTOR

Mieszkanka Maciejowej Helena Wiktor ps. Konwalia została awansowana na stopień porucznika. Pani Wiktor była żołnierzem oddziału PPAN, antykomunistycznego oddziału partyzanckiego działającego na Sądecczyźnie w latach 1947-49, skazana później na pięć lat wiezienia. Awans otrzymała z rąk ppłka mgra inż. Henryka Kiełbasy, Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Nowym Sączu.

WARSZAWSKIE KLIMATY

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Łabowej wzięli udział w Konkursie o Barwach, który ogłosiła pani Katarzyna Kullmann z Warszawy prowadząca od 23 lat Studio Technik Plastycznych. Jubileusz STUDIA wspierała liczna grupa patronów i sponsorów, m.in. Celina Cempa, Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Łabowskiej. Finał Konkursu towarzyszył Jubileuszowi Studia.

HONOROWY AMBASADOR ZIEMI ŁABOWSKIEJ 2017

Podczas gminnych obchodów 99. Rocznicy Odzyskania Niepodległości wręczono Tytuł Honorowego Ambasadora Ziemi Łabowskiej, który za rok 2017 Kapituła Tytułu postanowiła przyznać panu Jackowi Nowakowi za zasługi w promowaniu wizerunku Kamiannej. Trudno jednym słowem przedstawić pana Jacka Nowaka, bo to człowiek wielowymiarowy.

ŚWIATŁOCZUŁY FILM O WOJCIECHU MIGACZU

Film opowiada o Wojciechu Migaczu, fotografie-samouku, który na przełomie XIX/XX w. dokumentował życie Gostwicy, a także ważne uroczystości polityczne, kościelne i państwowe w Nowym Sączu. Był także rolnikiem, snycerzem, działaczem społ., polit., filantropem, założycielem wiejskiego teatru, czytelni, kas pożyczkowych, czytelni, OSP Gostwica.

AUDYCJA RADIA KRAKÓW

O książce Szkice Łabowskie mówi autorka Celina Cempa na antenie Radia Kraków w programie redaktora Jana Stępnia Pejzaże Regionalne (Niedziela 29 stycznia 2017).  http://www.radiokrakow.pl/audycje/pejzaze-regionalne/audycja-z-dn29012017-r/ Fot. Jan Stępień, Radio Kraków.