TMZŁ DZIAŁA OD 10 LAT

TMZŁ zrzesza grupę 50 osób. Wśród członków są osoby aktywne społecznie, m.in. nauczyciele, pracownicy kultury, urzędnicy. Dziewięć osób za pracę na rzecz regionu otrzymało Złote i Srebrne Jabłka Sądeckie: Lucyna Fiut, Jolanta Brożek, Celina Cempa, Jerzy Chronowski, Lidia Chronowska, Elżbieta Hasior, Zofia Mołodec, Adam Zaczyk, Krystyna Zaczyk.

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU

30 czerwca 2014 r. zakończył się projekt Witajcie w Slanskich Vrchoch realizowany przez słowackie Stowarzyszenie Slanske Vrchy – Wychod. Podsumowanie projektu miało miejsce  w siedzibie Narodowego Muzeum w Hanuszowcach nad Toplą. W konferencji wzięła udział delegacja naszej gminy na czele z wójtem Markiem Janczakiem.

NA SZYMONCE W SLANSKICH VRCHOCH

Szimonka – najwyższe wzniesienie Slanskych Vrchoch. W punkcie startowym zebrało się ponad kilkadziesiąt uczestników . Szczyt osiągneliśmy po 3 godz. Organizator projektu współpracy pan dr Pavol Kanuch zaproponował uczczenie polsko-słowackiego wyjścia na Szimonkę. Chwilę potem ze szczytu zabrzmiały hymny narodowe Polski i Słowacji.

SLANSKE VRCHY W FOTOGRAFII

8.06.2014r. w GOK w Łabowej odbył się wernisaż wystawy „Slanske Vrchy w fotografii”. Prace fotografów-amatorów wybrane zostały przez jury konkursu w ramach projektu transgranicznego ze środków EFS realizowanego przez Stowarzyszenie Slanske Vrchy (Kraj Preszowski). Wystawę otworzyli Jerzy Chronowski, dyrektor GOK oraz Pavol Kanuch, menager projektu.

WYCIECZKA NA SŁOWACJĘ

Grupa młodzieży z Łabowej była na dwudniowej wycieczce na Słowacji w Juskowej Woli w ramach programu transgranicznego realizowanego przez Stowarzyszenie Slanske Vrchy we współpracy z gminą Łabowa. Celem wyjazdu było poznanie atrakcji regionu Slanskich Vrchów – ścieżek przyrodniczych, Muzeum Regionalnego w Hanuszowcach nad Toplą, folkloru regionu.

RAJD POLSKO-SŁOWACKI

W ramach współpracy partnerskiej ze Stowarzyszeniem Slanske Vrchy 26 kwietnia 2014r. odbył się polsko-słowacki Rajd Szlakiem Adama hr. Stadnickiego. Z Uhrynia wyruszyła na trasę grupa 50 Słowaków i 30 Polaków, których prowadziła Joanna Król z Łabowej, przewodnik beskidzki. Przerwa na Hali Łabowskiej (1064 m n.p.m.) w schronisku była okazją do integracji uczestników rajdu.

STOWARZYSZENIE SLANSKE VRCHY

Towarzystwo Miłośników Ziemi Łabowskiej  podjęło partnerską współpracę w realizacji projektu europejskiego ze słowackim Stowarzyszeniem Slanske Vrchy. Celem projektu jest oznaczenie przez Słowaków 40 km szlaków turystycznych w Górach Slanskich, zainstalowanie na szlakach 15 tablic informacyjnych o ciekawostkach przyrodniczych i kulturalnych regionu.

AKTYWNE KARPACKIE NGO

Towarzystwo podpisało umowę szkoleniowo-doradczą z Fundacją Collegium Progressus (lider projektu) i Fundacją Rozwoju Regionu Rabka (partner projektu), w ramach której będzie nam udzielone wsparcie w formie nieodpłatnych usług szkoleniowych i doradczych w ramach Projektu Aktywne Karpackie NGO realizowanego w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki współfinansowanego z EFS.

NIEDZIELA PALMOWA

Do akcji charytatywnej przyłączyło się Szkolne Koło Caritas działające przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łabowej, które zorganizowało sprzedaż kwiatów z papieru przy kościele parafialnym w Łabowej. Dochód został przekazany na konto parafialnego koła Caritas. Zarząd Towarzystwa dziękuje księdzu Proboszczowi, Opiekunowi SK Caritas i nauczycielom za współpracę.

WARSZTATY ZAKOŃCZONE

W marcu br. zakończyły się warsztaty CUDA Z PAPIERU trwające od listopada. Odbyło się 14 spotkań, w których ogółem wzięło udział 21 osób, w tym 7 gimnazjalistek. Wykonano kilkadziesiąt koszyczków z kwiatami. Zajęcia prowadziła pani Maria Kloze z Łabowej. Wystawa prac warsztatowych miała miejsce p 16 marca 2010 roku.