Towarzystwo Miłośników Ziemi Łabowskiej  podjęło partnerską współpracę w realizacji projektu europejskiego ze słowackim Stowarzyszeniem Slanske Vrchy. Celem realizowanego projektu jest oznaczenie przez Słowaków 40 km szlaków turystycznych w Górach Slanskich, zainstalowanie na szlakach 15 tablic informacyjnych o ciekawostkach przyrodniczych i kulturalnych regionu Slanske Vrchy, promocja regionu poprzez: produkcję filmu o regionie, zorganizowanie wystawy fotograficznej, organizację wycieczki dla polskiej młodzieży po Górach Slanskich, a także dla Słowaków po Beskidzie Sądeckim. Partnerami projektu są ze strony polskiej instytucje samorządowe oraz kulturalno-oświatowe z terenu gminy Łabowa: Urząd Gminy, Zespół Szkolno-Gimnazjalny, Gminny Ośrodek Kultury, Towarzystwo Miłośników Ziemi Łabowskiej. Projektem kieruje dr nauk przyrodniczych Pavol Kanuch. Projekt rozpoczął się spotkaniem partnerów projektu 8 kwietnia 2014r. w Zamutovie w powiecie Vranov nad Toplou. Naszę Stowarzyszenie, a zarazem instytucje kulturalno-oświatowe reprezentowali: Dorota Rolka, Wiesław Matyjewicz, Jerzy Chronowski, Leszek Zaprzelski, Krystyna Zaczyk. Obecny był również gospodarz naszej gminy wójt Marek Janczak. Partnerzy projektu prezentowali własne regiony, dyskutowali nad rozwojem turystyki w regionie, zapoznali się szczegółowo z realizowanym przez Słowaków projektem dotyczącym rozwoju regionu Slanske Vrchy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach transgranicznej współpracy miedzy Polską i Republiką Słowacką  na lata 2007-2013 .

Kategorie: Wiadomości

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

2 × trzy =