DR DAMIAN SAWCZAK (1847-1912)

Dr Damian Sawczak (1847-1912), urodzony w Nowej Wsi w rodzinie łemkowskiej, prawnik, doktor prawa, działacz samorządowy i społeczny, polityk, radca Wydziału Krajowego we Lwowie, poseł na galicyjski Sejm Krajowy. Urodził się w Nowej Wsi w rodzinie Antoniego i Marii Steranka. Akurat szalała wtedy epidemia cholery i w Nowej Wsi zmarło 57 osób.

KS. DR BAZYLI MAŚCIUCH (1873-1936)

Ks. dr Bazyli Maściuch (1873-1936), urodzony w Nowej Wsi, ksiądz greckokatolicki, doktor teologii, wykładowca, Administrator Apostolskiej Administracji Łemkowszczyzny w latach 1934-1936. Urodził się w Nowej Wsi w roku wielkiej epidemii cholery, ksiądz greckokatolicki, bezżenny, doktor teologii, wykładowca. Był synem Józefa Maściucha i Anny Zaweracz pochodzącej z Roztoki Małej.