Pani Celina Cempa – Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Łabowskiej – przez wiele lat prowadziła stronę internetową Towarzystwa i FB Towarzystwa. Jest autorką wszystkich niezwykłych artykułów, które się tam pojawiły, m.in. w cyklach Znani ŁabowianieŁabowskie sagi. Dzięki tym artykułom czytelnicy poznali wielu wspaniałych ludzi, indywidualnych, rodzinnych i społecznych historii, w piękny, ale i rzeczowy sposób przez Autorkę przekazanych.

Wśród osób znanych w regionie i nie tylko, o których możemy przeczytać na stronie Towarzystwa, powinna się znaleźć sama Autorka, pani Celina Cempa. Może kiedyś sama o sobie opowie, ale teraz nasza kolej…

Niewątpliwe dokonania pani Celiny w popularyzacji dziejów Łabowej opisuje anegdotka. W czasie prowadzonego przez siebie wywiadu pani Celina zwróciła się telefonicznie do jednej z mieszkanek Łabowej o podanie jakiegoś szczegółu z historii wsi. Nie do końca dobrze zrozumiana przez słuchaczkę, usłyszała: „Nie pamiętam dokładnie, jak było, ale proszę zwrócić się do Cempowej, ona najlepiej wie”. Ta historyjka w pełni potwierdza, że pani Celina o ludziach i historii naszej miejscowości wie wszystko.

Pani Celina Cempa to niezwykła kobieta. Także teraz, mimo że na emeryturze, nadal działa, nadal poszukuje, nadal pisze i opowiada, współpracuje z tymi, którzy sięgając w przeszłość, nadają na tych samych falach, aby ocalić od zapomnienia to, co już było: wydarzenia, ludzi, ich indywidualne historie i zbiorowe wydarzenia. Sama w jednej ze swoich publikacji powiedziała: Zaczęłam poszukiwania, aby coś pozostało po tym świecie, który minął. A także: Przeszłość to inny kraj, ale można go odwiedzić poprzez opowieści. I pani Celina opowiada, a ludzie odwiedzają ten inny kraj… To bardzo cenne, co Pani robi.

Pani Celina Cempa – kobieta o wielu pasjach: literackich, historycznych, muzycznych – to łabowianka, polonistka – absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, nauczycielka, dyrektorka szkół w Łabowej (budynek był i jest jeden, ale szkoły się zmieniały), a z zamiłowania regionalistka, niestrudzona poszukiwaczka wiedzy i informacji w różnych dostępnych źródłach: archiwach państwowych, rodzinnych, księgach parafialnych, wszelkich źródłach drukowanych, a także u ludzi, żyjących jeszcze świadków minionych czasów i ich rodzin, ciągle docierająca do tego, co warto i trzeba ocalić, przede wszystkim w tzw. Małej Ojczyźnie. Wciąga do tych poszukiwań ludzi nie tylko z najbliższego otoczenia, ale i tych, chyba na całym świecie, którzy korzystając z mediów społecznościowych, poszukują swoich korzeni i korzystają z wiedzy pani Celiny, którą ona chętnie się dzieli i pomaga w indywidualnych sprawach i poszukiwaniach.

Historyczne zainteresowania pani Celiny znalazły ujście już w latach 1991-1996 w cyklu artykułów dotyczących historii Łabowej, publikowanych na łamach „Gazety Łabowskiej”. Jest autorką kilku publikacji o tematyce regionalnej, związanej z przeszłością Łabowej i okolic. Są to: Śladami minionych wieków. Łabowa – wydana przez Gminną Biblioteką Publiczną w Łabowej, O historii Ziemi Łabowskiej – rozdział w monografii Ziemia Łabowska, której była głównym redaktorem, a zespół redakcyjny tworzyli członkowie Towarzystwa, Szkice Łabowskie oraz wydawnictwo albumowe Szlakiem cerkwi w gminie Łabowa, powstałe przy współpracy z fotografką Katarzyną Bielak. Te książki wydane zostały przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Łabowskiej. Pani Celina napisała także kilkadziesiąt artykułów o historii Łabowej, kulturze i bieżących wydarzeniach, publikowanych głównie na stronie internetowej, profilu FB Towarzystwa i w kwartalniku „Sądeczanin. Historia”, oraz w innych przedmiotowych periodykach.

W pierwszej publikacji pt. Śladami minionych wieków. Łabowa w przystępny sposób pokazała naszą wieś na tle wydarzeń historycznych. We wstępie możemy przeczytać: Celem tej pracy było zebranie różnych informacji o naszej miejscowości i okolicy, aby zamieszkujący te strony poznali je i umieli odnaleźć się na historycznej mapie Sądecczyzny i Polski. Pragnęłam również, by na progu drugiego tysiąclecia każdy mógł się przekonać, że Łabowa zamieszkana była od sześciu wieków i mieszkali tu ludzie, którzy budowali jej kształt i byt.

Wszystkie publikacje były zgłaszane i doceniane w konkursach: „Książka o Sądecczyźnie” i „Sądecki Autor”. Ziemia Łabowska otrzymała nagrodę internautów.

Pani Celina współpracuje także z radiem Lem.fm.

Ciekawość świata i ludzi, pasja, szacunek dla historii, przeszłości zaprowadziły ją również w inne regiony naszego kraju i za granicę. W ostatnich latach, mieszkając w Wiedniu, poznaje coraz lepiej to miasto i jego historię. Wrażeniami dzieli się na swoim profilu FB. Łabowa i jej mieszkańcy są na nim cały czas obecni, podejmując z panią Celiną dialog, wymianę spostrzeżeń i informacji, także historycznych, lokalnych.

Kontynuacją historycznej pasji i genealogicznych poszukiwań jest książka Kiedy milczą kronikarze. Rzecz o mojej rodzinie z 2021 r., ale, jak sugeruje tytuł, to rzecz do użytku wewnętrznego, czyli rodzinnego.

W 2014 r. pani Celina otrzymała Złote Jabłko Sądeckie za pracę na rzecz regionu.

W 2023 r. natomiast została uhonorowana Medalem „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” za promocję historii i kultury gminy Łabowa i regionu.

Od 2004 r. pani Celina była Prezesem Towarzystwa Miłośników Ziemi Łabowskiej, czyli od początku istnienia Towarzystwa, którego była współzałożycielką. W 2014 r. za istotny wkład w popularyzację dziedzictwa kulturowego okolic Łabowej otrzymała tytuł Honorowego Ambasadora Ziemi Łabowskiej, przyznawany odtąd co roku przez Towarzystwo ludziom ważnym i zasłużonym dla regionu.

Towarzystwo pod skrzydłami pani Celiny działało 20 lat. Było poważnie, ale też wesoło i rekreacyjnie, często po prostu rodzinnie, czego wyrazem były Rodzinne Rajdy Towarzystwa, wycieczki do różnych ciekawych miejsc w ramach projektu Podróż swojaka po swojszczyźnie, często społecznie, środowiskowo w czasie wykładów w ramach projektu „Nasza Mała Ojczyzna”. Towarzystwo brało udział w wydarzeniach odbywających się w regionie: obchodach rocznic narodowych, Jesieni Łabowskiej, koncertach. Często współpracowało z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Gminną Biblioteką Publiczną. Objęło także patronatem Konkurs Potraw Regionalnych, a pani Celina była wielokrotnie przewodniczącą jury tego konkursu.

Można powiedzieć, że pani Celina to spiritus movens Towarzystwa Miłośników Ziemi Łabowskiej. Przez 20 lat swoim autorytetem, konsekwencją i zaangażowaniem pobudzała do aktywności członków Towarzystwa. To ona często była inicjatorką, organizatorką bądź koordynatorką podejmowanych przez Towarzystwo działań i potrafiła zarazić swoimi pomysłami jego członków.

Pani Celino, bardzo dziękujemy za wszystko, za 20 lat prezesowania Towarzystwu, za bycie z nami na co dzień i od święta, za dobry przykład w działaniu, kreatywność, cierpliwość, za ciągłe podnoszenie poprzeczki i motywację do robienia rzeczy nowych, nie zawsze łatwych, ale bardzo ciekawych, za zachęcanie do poznawania Ziemi Łabowskiej, za uśmiech i dobre słowo dla każdego, wspaniałą atmosferę.

Pani Celino, droga Celinko, życzymy Ci wszystkiego, co da Ci zadowolenie i szczęście na co dzień: zdrowia, siły i energii w realizacji swoich pasji i planów oraz nowych wyzwań, spełnienia marzeń,  miłości i radości w kręgu najbliższych: rodziny, dzieci i wnuków, a także w gronie przyjaciół i znajomych: tych realnych i wirtualnych, łabowskich i ze świata.

Celinko, podziwiamy Cię. Jesteśmy wdzięczni losowi, że Cię znamy i mogliśmy z Tobą współpracować przez te wszystkie lata. Mamy nadzieję, że jeszcze będziemy się spotykać… Jesteś WIELKA! Wszystkiego dobrego!

Tekst: Zarząd TMZŁ


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

sześć + 13 =