SĄDECKIE DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI

VI wykład z cyklu W NASZEJ MAŁEJ OJCZYŹNIE na temat „Sądeckie drogi do niepodległości” wygłosił dr Łukasz Połomski, historyk, dyrektor Sądeckiego Sztetlu. Wykład, poparty bogatym materiałem ikonograficznym, był dla słuchaczy źródłem ciekawych i przeważnie nieznanych nam informacji o wkładzie Sądeczan w dzieło odzyskania Niepodległości.

O PSZCZOŁACH I MIODZIE

V wykład z serii W Naszej Małej Ojczyźnie wygłosił pan Jacek Nowak, pszczelarz, biznesmen, autor książki o pszczołach. Spotkanie przy licznie zgromadzonych członkach i sympatykach Towarzystwa odbyło się w Pasiece „Barć” w Kamiannej. Wykład o pszczołach i miodzie ubarwiony został opowieściami o z dawnej i nowej historii Kamiannej.

HISTORYCY Z IPN W ŁABOWEJ

IV wykład z cyklu W Naszej Małej Ojczyźnie przygotował i wygłosili Marcin Kasprzycki i dr Dawid Golik z IPN Kraków. Wykładowca starał się przybliżyć słuchaczom działalność grupy podziemia zbrojnego, które nie ujawniły się w 1945 r. i prowadziły działalność antykomunistyczną na Sądecczyźnie jeszcze kilka lat po wojnie, m.in. PPAN działającej na Hali Łabowskiej.

TMZŁ DZIAŁA OD 10 LAT

TMZŁ zrzesza grupę 50 osób. Wśród członków są osoby aktywne społecznie, m.in. nauczyciele, pracownicy kultury, urzędnicy. Dziewięć osób za pracę na rzecz regionu otrzymało Złote i Srebrne Jabłka Sądeckie: Lucyna Fiut, Jolanta Brożek, Celina Cempa, Jerzy Chronowski, Lidia Chronowska, Elżbieta Hasior, Zofia Mołodec, Adam Zaczyk, Krystyna Zaczyk.

WYKŁAD „POKOLENIA ODCHODZĄ”

30 marca odbył się II wykład z cyklu „Nasza Mała Ojczyzna” na temat „Pokolenia Odchodzą. Polacy na terenie gminy Łabowa w czasach austriackich 1772-1918”, który wygłosiła prezes Celina Cempa. Przedmiotem rozważań byli Polacy osiedlający się wówczas na terenie Zachodniej Łemkowszyzny, skąd pochodzili, czym się zajmowali, jakie były przyczyny ich migracji.

POKOLENIA ODCHODZĄ – ZAPROSZENIE

Zapraszamy na II spotkanie z cyklu W NASZEJ MAŁEJ OJCZYŹNIE w niedzielę 30 marca 2014r. o godzinie 17.00. Tym razem spotkanie poprowadzi prezes Celina Cempa, która wygłosi wykład o Polakach w czasach austriackich zamieszkujących  gminę Łabowa. Skąd przybywali, czym się zajmowali, jakie były przyczyny migracji?