OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,   informujemy, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Towarzystwo Miłośników Ziemi Łabowskiej zostało postawione w stan likwidacji. Wszelkie ewentualne roszczenia kierowane do Towarzystwa można zgłaszać likwidatorowi najpóźniej do dn. 31 stycznia 2024 r. drogą mailową na adres: tmzlab@onet.eu