O TOWARZYSTWIE

Towarzystwo Miłośników Ziemi Łabowskiej założone zostało z inicjatywy mieszkańców Łabowej. Do grupy inicjatywnej należeli: Celina Cempa, Jerzy Chronowski, Jolanta Brożek, Anna Chronowska, Władysław Kulpa. Towarzystwo zarejestrowane zostało w Sądzie Rejonowym w Krakowie- Śródmieściu 1 marca 2004 roku. Walne Zebranie Członków Towarzystwa zatwierdziło Statut Towarzystwa i zgodnie z nim dokonało wyboru władz Towarzystwa 5 maja 2004 r. Towarzystwo Dowiedz się więcej…

Zarząd Towarzystwa I Kadencji

Zarząd Towarzystwa I Kadencji: 1.Celina Cempa – Prezes2. Jerzy Chronowski Wiceprezes3.Anna Chronowska- Sekretarz4. Leszek Zaprzelski- Skarbnik5. Adam Zaczyk- Członek Zarządu Komisja Rewizyjna: 1. Marzena Zaprzelska 2. Krystyna Zaczyk 3. Marta Cygnarowicz- Niemiec Sąd Koleżeński: 1. Joanna Zdrojewska2. Lidia Chronowska3. Iwona Tokarz