ANNA WILK

Anna Wilk, śpiewaczka operowa (sopran), pedagog, asystentka na wydziale wokalnym Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, nauczycielka śpiewu solowego w Państwowej Szkole Muzycznej w Nowym Sączu, laureatka wielu konkursów wokalnych, koncerty w kraju i zagranicą, pochodzi ze Składzistego

KS. IOANN PRYSŁPOPSKIJ (1700-1773)

Ioann Prysłopski (1700-1773), ksiądz greckokatolicki, urodzony w Kamiannej, twórca przekładów literatury religijnej z łaciny na język ludowy. Przodkowie Prysłopscy dostali od bpa Jana Zadzika przywilej na popostwo w Kamiannej w 1637 r. Nadanie obejmowało również sukcesorów pierwszego Prysłopskiego o imieniu Piotr, m.in. było potwierdzone w 1740 r. dla Teodora Prysłopskiego, prezbitera.

KS. DR HENRYK OSTACH (1924-2011)

   Ks. dr Henryk Ostach (1924-2011), dr teologii, ksiądz rzymskokatolicki, pszczelarz, prezes a następnie prezes honorowy Polskiego Związku Pszczelarskiego, honorowy prezydent Federacji Europejskich Związków Pszczelarskich Apislavia, autor publikacji z zakresu pszczelarstwa oraz zbioru kazań rekolekcyjnych dla mężczyzn, od 1960 r. związany z Kamianną.

SAMUEL AARON MILLER (1865-1942)

Rabin Samuel (Szmuel) Aaron Miller (1865-1942), ostatni rabin w Łabowej, Labower Rav, znawca Tory i prawa żydowskiego, zginął w obozie zagłady w Bełżcu. Samuel (Szmuel) Aaron Miller urodził się w 1865 r. w gminie Gorlice. Pochodził z pobożnej rodziny Millerów, był synem Naftalego Millera i Sary Chiwali. Ojciec, Naftali Miller (ur. ok. 1845-1930) był uczniem słynnego rabina Chaima Halberstama.

DR HAB. INŻ. AUGUSTYN ORMANTY

Dr hab. inż. Augustyn Ormanty, łabowianin, samorządowiec, burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej, autor licznych publikacji w zakresie samorządności, historii i współczesności Ziemi Wadowickiej i Kalwarii Zebrzydowskiej. Urodzony w 1955 roku w Krynicy. W 1962 roku rozpoczął edukację w Szkole Podstawowej w Łabowej, którą ukończył w 1970 roku.