KS. MIECZYSŁAW CZEKAJ (1938-2016)

Ks. Mieczysław Czekaj (1938-2016), prałat, kanonik Kapituły Bocheńskiej, restaurator sztuki kościelnej i cerkiewnej, społecznik, wikariusz w Łabowej 1967-1969, rektor kościoła w Maciejowej 1969-1973, laureat nagrody Ministerstwa Kultury i Sztuki 1985, Sądeczanin Roku 2000, laureat nagrody Województwa Małopolskiego im. Mariana Korneckiego 2004.

NOWA SALA GIMNASTYCZNA W MACIEJOWEJ

W Maciejowej w dniu 14 października br. odbyła się uroczystość poświęcenia nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. św. Kingi. Sala wybudowana została w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 i zadanie to było w 70% współfinansowane przez Unię Europejską, pozostałe koszty poniosła gmina Łabowa.