KAZIMIERZ CZERWIŃSKI (1861-1936), KIEROWNIK SZKOŁY W ŁABOWEJ

Kazimierz Czerwiński, nauczyciel w Łabowej w latach 1890-1925, kierownik szkoły ludowej i szkoły powszechnej. Jeden z wielu Polaków pracujących na Łemkowszczyźnie. Doskonale wpisuje się w wielokulturową mozaikę społeczności dawnych ziem galicyjskich. Polak, pochodzący z Kresów, ożeniony z dziewczyną ze Spisza, obywatel Austro-Węgier i II Rzeczpospolitej, działacz społeczny. Prześladowany za poglądy rusofilskie podczas Wielkiej Wojny, więzień Talerhofu.

NOWY SAMOCHÓD OSP LABOWA

25 listopada 2011 r. ks. Andrzej Fik – proboszcz parafii Łabowa poświęcił nowy specjalistyczny samochód strażacki. Samochód marki Mercedes – Benz zakupiony został po staraniach OSP Łabowa ze środków Urzędu Gminy w Łabowej, Komendy Głównej Straży Pożarnej w Warszawie oraz ze środków własnych OSP w Łabowej. Starania o nowy samochód trwały od września 2010 r.