Na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym TMZŁ 30 marca 2016 r. dokonano wyboru władz Towarzystwa IV Kadencji 2016-2020:

Zarząd:

Celina Cempa – prezes

Jerzy Chronowski – wiceprezes

Anna Chronowska – sekretarz

Stanisław Leszek Zaprzelski – skarbnik

Adam Zaczyk – członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

Jolanta Brożek – przewodnicząca

Wiesław Matyjewicz

Danuta Binko

Sąd Koleżeński:

Dorota Rolka – przewodnicząca

Janina Sieradzka

Marta Cygnarowicz-Niemiec