BUDOWA SZKOŁY W NOWEJ WSI

Budowa Szkoły Podstawowej im. kard. Stefana Wyszyńskiego zainicjowana została w 1965 roku i trwała do roku 1969. Przeprowadzane wówczas czyny społeczne były nieodłącznym elementem budowy w „jedynych słusznych czasach”. Zachęcam do krótkiej lektury oraz obejrzenia zdjęć i dokumentów z budowy. Późniejsze inwestycje szkolne w Nowej Wsi stworzyły piękną placówkę szkolną z rozbudowującą się infrastrukturą sportową.

TESTAMENT ŁUKASZA ŁABOWSKIEGO

Majątek zamożnego kupca stanowiły dobra ruchome i nieruchome, a to: dom w rynku pod nr 11 z wyposażeniem, dom stojący narożnie w rynku pod nr 39 z folwarkiem, ogrodami, gruntami i łąkami (zaznaczono, że dom nadaje się do remontu), browar w Częstochowie pod nr 279, firma handlowa w domu nr 39, złoto (dukaty, luidory, imperiały) oraz 100 tys. złp. w gotowiźnie.

ŁABOWIANIE W KL AUSCHWITZ

Grzegorz Olszewski podjął się ogromnego trudu sporządzenia sądeckiej listy więźniów KL Auschwitz. Wydawnictwo i Drukarnia NOVA SANDEC z Nowego Sącza wydało jego pracę pt. Więźniowie KL Auschwitz powiatu nowosądeckiego, która zawiera biogramy 2282 więźniów obozu: Polaków, Łemków, Żydów i Cyganów.