KAMIENICA – DOMOWA NASZA RZEKA

Rzeka jest pewnym stanem umysłu. Nasza domowa jest bliska sercu, a jej wody szemrzą najmilej. Trudno wyobrazić sobie życie bez rzeki. Kamienica ma swoją dolinę, po której meandruje. Jest granicą pewnych światów. Zmierza do rzeki większej, a ta większa zasila wody Wisły i dociera z nimi do morza. Możemy sobie tedy wyobrazić świat jako system naczyń połączonych, w którym nawet nasza mała domowa rzeczka zajmuje należne jej miejsce.