KAMIENICA – DOMOWA NASZA RZEKA

Rzeka jest pewnym stanem umysłu. Nasza domowa jest bliska sercu, a jej wody szemrzą najmilej. Trudno wyobrazić sobie życie bez rzeki. Kamienica ma swoją dolinę, po której meandruje. Jest granicą pewnych światów. Zmierza do rzeki większej, a ta większa zasila wody Wisły i dociera z nimi do morza. Możemy sobie tedy wyobrazić świat jako system naczyń połączonych, w którym nawet nasza mała domowa rzeczka zajmuje należne jej miejsce.

KIEROWNICY I DYREKTORZY SZKOŁY W ŁABOWEJ PO 1945 ROKU CZ. 1 ŁABOWA

Szkoła w Łabowej ma bogatą historię sięgająca 1626 roku. Tym razem o powojennej historii szkoły, a właściwie o ludziach, którzy na pierwszej linii zmagali i zmagają się z szybko zmieniającym się obliczem polskiej oświaty. Kilka słów o kierownikach i dyrektorach szkoły. Pamięć jest nietrwała. Trzeba zatem ją utrwalać, upominać się, przywołać nazwiska, by ocalić od zapomnienia.

76. ROCZNICA SPALENIA ŁABOWEJ PRZEZ ODDZIAŁY UPA

Tragicznym momentem w powojennych losach Łabowej był napad oddziału Mychajła Fedaka ps. Smyrny na Łabową 27 czerwca 1946 r. Pociągnął za sobą znaczne zniszczenia i ofiary w ludziach. Wzbudził w społeczności wiejskiej strach podsycany rożnymi pogłoskami, które trudno było sprawdzić. W następnym roku rozpoczęła się Akcja „Wisła”, która drastycznie zmieniła strukturę narodowościową w gminie.