Cymbarka Mazowiecka, czyli Cecylia Żelaznoręka – prababka Habsburgów

W drodze na Muckenkogel (1248 m n.p.m.) zwiedziliśmy z mężem jakiś czas temu wspaniałe opactwo cystersów w Lilienfeld (Dolna Austria). Przewodniczka na wieść, że jesteśmy z Polski z radością i dumą pokazała nam w kościele koło prezbiterium sarkofag Cymbarki Mazowieckiej, prababki wszystkich Habsburgów. Okazuje się, że pamięć o polskiej księżniczce jest tu pieczołowicie przechowywana. Cimburgis von Masovien, znana w Polsce jako Cymbarka lub Cecylia (ur. 1393 lub 1395 – zm. 1429) była córką piastowskiego księcia Siemowita IV Płockiego i Aleksandry – siostry króla Władysława Jagiełły.

Cymbarka poślubiła księcia Styrii Ernesta Żelaznego w 1412 roku w Krakowie. Ślub Cymbarki z Ernestem Żelaznym był okazały, panna młoda była jak na ówczesne standardy urodziwą młodą dziewczyną. Słynęła zresztą nie tylko z urody. Współcześni podziwiali ją za niespotykaną siłę, podobno rękoma gniotła orzechy, wbijała gwoździe i łamała podkowy. Z pewnością dla Henryka Sienkiewicza, znającego świetnie historię Polski, była literackim pierwowzorem Jagienki z „Krzyżaków”. Po weselu młodą parę odprowadziło do Austrii 600 zbrojnych dowodzonych przez Piotra Szafrańca z Pieskowej Skały.

Z kolei brat Ernesta Wilhelm Uprzejmy znany jest z historii jako „niedoszły król Polski”, bo zdarzyło mu się być narzeczonym królowej Jadwigi Andegaweńskiej.

Małżeństwo Ernesta Żelaznego z Cymbarką Mazowiecką usankcjonowało układ austriacko-polski, wymierzony przeciwko Luksemburgom i Krzyżakom. Cymbarka, jak na krzepką dziewoję z Mazowsza przystało, urodziła Ernestowi dziewięcioro dzieci w ciągu 12 lat. Pięcioro z nich wprawdzie zmarło w dzieciństwie. Nie zmienia to faktu, że Cymbarka wydała na świat pierwszego cesarza z rodu Habsburgów. W 1415 roku urodził się bowiem przyszły cesarz – Fryderyk III noszący od 1452 r. na skroniach cesarską koronę. Fryderyk był z kolei ojcem cesarza Maksymiliana I. Korona cesarska w rodzinie Habsburgów była utrzymana do XX wieku.

Habsburgowie dzięki Cymbarce zwanej w Austrii Zimburgią, mieli poczucie łączności z polską dynastią Jagiellonów. W październiku 1973 roku Otto von Habsburg, syn ostatniego cesarza Austro-Węgier Karola I, był jedynym potomkiem Piastów i Jagiellonów, który przyjechał do Krakowa na ponowny pogrzeb króla Kazimierza Jagiellończyka i jego żony Elżbiety Rakuszanki (Habsburżanki) w Katedrze na Wawelu. Metropolitą Krakowa był wówczas ks. kardynał Karol Wojtyła, który z prymasem Stefanem Wyszyńskim celebrował mszę św. pogrzebową.

Dziś nikt nie wątpi, że księżniczka Cecylia – lepiej znana nam jako Cymbarka – była postacią nietuzinkową nie tylko z powodu łamania podków. Zapoczątkowała główną linię dynastyczną Habsburgów. Może to po niej Habsburgowie odziedziczyli słynną „wargę Habsburgów” (zniekształcenie dolnej wargi), choć w tej sprawie zdania są podzielone.

Przewodniczka po opactwie w Lilienfeld nie zapomniała dodać, że znajdująca się w sarkofagu trumna jest pusta! Co się stało z doczesnymi szczątkami „prababki wszystkich Habsburgów” trudno powiedzieć. Klasztor spłonął w 1811 roku, w czasie II wojny światowej stacjonowały w nim jednostki SS, a po wojnie wojska radzieckie.

https://www.facebook.com/TMZLabowa

https://www.facebook.com/celina.cempa

Tekst: Celina Cempa©

Foto: Celina Cempa


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

trzy × 2 =