14 października 2022 roku mija 30 lat od uroczystości poświęcenia (konsekracji) cerkwi w Łabowej. Po gruntownym remoncie za czasów proboszcza ks. Władysława Mikulskiego (1950-2022) oraz jej wyposażeniu cerkiew poświęcił  ks. bp Józef Gucwa, ówczesny biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej. W uroczystościach 14 października 1992 roku wzięli udział m.in.: dziekan ks. Zenon Rogoziński, proboszcz parafii Maciejowa ks. Jan Kądziołka, ks. Mieczysław Czekaj, który jako znawca sztuki cerkiewnej okazał wiele troski i pomocy w wyposażeniu świątyni. W prace remonotowo-budowlane zaangażowana była firma pana Kazimierza Mąki.

Ks. bp Józef Gucwa, przed ołtarzem stoi ks. proboszcz Władysław Mikulski. Fot. Jerzy Chronowski

Delegacja wita ks. bpa Józefa Gucwę. Od lewej Eugeniusz Mąka, Celina Cempa, Beatka Mołodec, Krzysztof Oleksy. Fot. Jerzy Chronowski

Ks. bp Józef Gucwa wygłosił homilię. Fot. Jerzy Chronowski

Fot. Jerzy Chronowski

Pan Kazimierz Mąka wita ks. Biskupa. Fot. Jerzy Chronowski

Fot. Jerzy Chronowski

Uroczysta procesja wokół cerkwi, pierwszy z prawej ks. Mieczysław Czekaj, z lewej ks. Jan Kądziołka. Fot. Jerzy Chronowski

Od prawej ks. bp Józef Gucwa, ks. Władysław Mikulski i Józef Cabak kościelny. Fot. Jerzy Chronowski

Msza św. w cerkwi 14 października 1992. Fot. Jerzy Chronowski

Ks. mgr. lic. Władysław Mikulski (1950-2022) – syn Jana i Stanisławy Rola, urodził się w Ptaszkowej. Szkołę średnią ukończył w Nowym Sączu w 1968 roku, po czym wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, gdzie ukończył studia filozoficzno – teologiczne i przyjął święcenia kapłańskie w Tarnowie z rąk bpa Jerzego Ablewicza w dniu 2 czerwca 1974 roku.

Jako wikariusz pracował w parafiach: Biecz (od 24 czerwca 1974 roku), Gorlice – Narodzenia NMP (od 10 czerwca 1983 roku), Ropczyce (od 29 listopada 1985 roku) oraz Jurków koło Limanowej (od 15 listopada 1993 roku).

Urząd proboszcza sprawował w kilku parafiach: Łężkowice gm. Kłaj (od 15 maja 1984 roku do 16 października 1985 roku), Łabowa (od 12 lipca 1991 do 19 sierpnia 1993 roku), Skrzyszów k. Dębicy (od 19 sierpnia 1993 do 2 październik 1993), Chojnik (od 4 lipca 1994 roku), Radogoszcz pw. NMP Wspomożenia Wiernych (od 19 sierpnia 2000 roku), Rzepiennik Strzyżewski pw. Miłosierdzia Bożego (od 16 sierpnia 2008 do 16 sierpnia 2014 roku). Z dniem 17 sierpnia 2014 roku podjął posługę penitencjarza w Bazylice Mniejszej w Nowym Sączu. Od 1 listopada 2017 roku zamieszkał w parafii Ptaszkowa w charakterze rezydenta.

W dowód wyróżnienia za gorliwie pełnioną posługę kapłańską otrzymał 17 grudnia 1991 roku diecezjalne odznaczenie Expositorium Canonicale.

Ks. mgr lic. Władysław Mikulski zmarł 28 lutego 2022 roku. Pochowany został na cmentarzu w rodzinnej Ptaszkowej.

Źródło biografii ks. Wł. Mikulskiego: https://diecezja.tarnow.pl/

Tekst: Celina Cempa

Foto: Jerzy Chronowski


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

15 + 16 =