Trzy Święta Niepodległości

Polecam do przeczytania relacje z obchodów Święta Niepodległości w Łabowej z lat: 1937, 1938, 2013.

19. Rocznica odzyskania Niepodległości
Obchód Święta Niepodległości w Łabowej.
Dzień 11 listopada obchodzono uroczyście na terenie gminy Łabowa. W godzinach porannych odbyły się nabożeństwa w świątyniach wszystkich wyznań. Po nabożeństwie młodzież szkolna udała się do Czytelni im. Kaczkowskiego, gdzie odbyła się uroczysta akademia. Słowo wstępne wygłosił kierownik szkoły w Łabowej p. Edmund Janicki, po czym kierownik szkoły w Nowej Wsi p. Semen Krawczuk zobrazował przebieg wskrzeszenia Państwa Polskiego. Po przemówieniu dzieci okolicznych szkół wygłosiły deklamacje oraz odśpiewały kilkanaście piosenek legionowych. Akademię zakończono odegraniem inscenizacji „Fanfary” przez dzieci szkolne z Łabowej.
[w]: Głos Podhala z dnia 24 listopada 1937 Nr 47


20. Rocznica Odzyskania Niepodległości
Dzień 11 listopada obchodzony był uroczyście. Już wczesnym rankiem zebrała się młodzież szkolna, straż pożarna oraz przedstawiciele urzędów państwowych i samorządowych przed budynkiem publicznej szkoły powszechnej w Łabowej, skąd wyruszono w pochodzie do świątyń wyznania rzymsko i greckokatolickiego celem wysłuchania Mszy św. Odprawianej przez duchownych obu wyznań. Po nabożeństwach młodzież szkolna i starsi zebrali się w Czytelni Towarzystwa Szkół Ludowych na uroczyście urządzoną przez młodzież szkolną w Łabowej akademię. Słowo wstępne wygłosił miejscowy kierownik szkoły Edmund Janicki, po czym młodzież szkolna popisywała się deklamacjami i improwizacjami. Na zakończenie młodzież odśpiewała kilka pieśni legionowych i hymn państwowy.
[w]: Głos Podhala  z dnia 27 listopada 1938 Nr 48


95. Rocznica Odzyskania Niepodległości
Uroczystości związane z obchodami Święta Niepodległości w gminie zorganizował Gminny Ośrodek Kultury we współpracy z  Gminną Biblioteką Publiczną w Łabowej. Na Sali obecny była pan Marek Janczak – wójt gminy Łabowa. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele starostwa powiatowego w osobach:  pana Ryszarda Poradowskiego – członka Zarządu Powiatu, pana Andrzeja Zarycha – dyrektora Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą Starostwa Powiatowego, pana Wiesława Pióro – radnego powiatowego. Obecni była na sali: pani Maria Sosin – dyrektor Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu, radni gminni wraz z panem Markiem Staniszem – przewodniczącym Rady Gminy Łabowa, przedstawiciele Stowarzyszenia Miłośników Historii z prezesem Zbigniewem Ciekańskim oraz przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Ziemi Łabowskiej z prezes Celiną Cempą.
Uroczystości prowadził dyrektor GOK pan Jerzy Chronowski. Obchody Niepodległości uświetnił koncert Kamili Stawiarskiej - studentki III roku Akademii Muzycznej w Katowicach. Kamila gra na flecie i zaprezentowała publiczności kilka utworów z repertuaru muzyki poważnej przy akompaniamencie Roberta Rośka. Słuchacze nagrodzili Kamilę gromkimi brawami, które były dowodem uznania dla talentu artystki z Łabowej. Kolejnym punktem programu było wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych i legionowych razem z Zespołem Okazjonalnym działających przy GOK w Łabowej. W Zespole Okazjonalnym śpiewali: Małgoarzata Chlebek, Jerzy Chronowski, Marta Cygnarowicz-Niemiec, Lucyna Fiut, Mirosława Nykaza, Marek Stach, Adam Zaczyk, Leszek Zaprzelski. Wszyscy śpiewali z wielkim zaangażowaniem i radością. Akompaniowała przy pianinie pani Katarzyna Citak.
Następnie odbyło się ogłoszenie wyników 7. edycji Konkursu Kulinarnego na Tradycyjną Potrawę Rodzinną, który odbywa się podczas obchodów Święta Niepodległości. Organizatorem konkursu zajmuje się GBP w Łabowej. Wyniki konkursu tradycyjnie ogłosiła Celina Cempa prezes TMZŁ oraz przewodnicząca jury konkursowego od pierwszej edycji tego konkursu. W kategorii potraw zwyciężyła pani Maria Lach z Łabowej, prezentując w konkursie żeberka z kapustą. W kategorii ciast uznanie jury zdobyła pani Anna Kłębczyk z Barnowca, która upiekła kołacz z serem. W kategorii przetworów zwycięzcą była pani Małgorzata Baran z Łabowca prezentująca rydze smażone.
Uroczystościom towarzyszyły dwie wystawy. Pan Michał Piotrowski, członek Krynickiego Towarzystwa Fotograficznego, prezentował fotografie żołnierskie wykonane techniką chromowo-proszkową. Gminna Biblioteka Publiczna natomiast przygotowała wystawę książek o Sądecczyźnie biorących udział w I Konkursie im. ks. B. Kumora. Szczegółowe relacje z obchodów Święta Niepodległości w Łabowej wraz z fotogaleriami znajdują się na stronie internetowej GOK w Łabowej www.koalicjakultury.pl
Na zakończenie odbyła się degustacja potraw konkursowych.Niespodzianką był występ kapeli ludowej, grał pan Ryszard Poradowski z przyjaciółmi.

Celina Cempa