Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Łabowskiej zwołuje na 26 marca 2015 roku (czwartek) Walne Zebranie Sprawozdawcze. Zebranie odbędzie się o godz. 18.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Łabowej. W przypadku braku quorum do głosowania drugi termin Zebrania wyznaczony jest w tym samym dniu na godz. 18.15.

Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie obrad i wybór prowadzącego oraz sekretarza.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4.    Sprawozdanie z pracy Zarządu za rok 2014 – Celina Cempa, Prezes TMZŁ.
5.    Sprawozdanie finansowe TMZŁ za rok 204  – Stanisław Leszek Zaprzelski, skarbnik TMZŁ.
6.    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2014  –Jolanta Brożek, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej TMZŁ.
7.    Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego za rok 2014  – Elżbieta Hasior, przewodniczący Sądu Koleżeńskiego TMZŁ.
8.    Dyskusja.
9.    Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań za rok 2014.
10.    Przedstawienie planu pracy TMZŁ na rok 2015.
11.    Sprawy członkowskie, w tym wysokość składki członkowskiej na rok 2015.
12.    Głosowanie nad przyjęciem planu pracy na rok 2015 oraz wysokością składki członkowskiej.
13.    Wolne wnioski.