Back to Top

KS. FRANCISZEK BOROWIEC

 
  

Pierwsi księża rzymskokatoliccy w Łabowej pracowali w trudnych warunkach, w Łabowej mieszkała niewielka grupa Polaków, którzy należeli do parafii rzymskokatolickiej w Nawojowej oddalonej ok. 10 km od Łabowej. Teren Łabowej zamieszkiwali w większości Łemkowie wyznania greckokatolickiego, którzy mieli swoją parafię i okazałą cerkiew. Dopiero w latach 30-tych XX wieku wybudowano w Łabowej skromny drewniany kościół, msze święte sprawowane były w nim od 1933r. Poświecenie kościoła odbyło się 17 grudnia 1933r. (ks. Stanisław Kruczek, proboszcz nawojowski z upoważnienia biskupa), a konsekracja (uroczyste poświecenie) zostało dokonane przez biskupa ks. dra Franciszka Lisowskiego 20 października 1935r. Opiekę duszpasterską sprawowali księża z Nawojowej. Placówkę parafialną zorganizowano od 1937 i utworzono rektorat. Najwcześniejsza księga parafialna Liber natorum/ Księga urodzeń była prowadzona od 1935r. Księga zawieranych małżeństw/ Liber copulatorum natomiast od 1937r. Pierwszy zanotowany ślub pod datą 25 lipca 1937r. zawarty został miedzy Nosalem Adolfem i Zofią Dobosz. Księgi zgonów/Liber mortuorum prowadzone były od 1936r. Pierwszy wpis pochodzi z 7 lipca 1936r., kiedy zmarła Paulina Jopek l. 22. Drugi zanotowany pogrzeb odbył się 23 listopada 1936r., kiedy zmarł Kazimierz Czerwiński magister schole in Labowa ur. w Sądowej Wiszni w 1861r. Pochowany został jednak na cmentarzu łemkowskim.

Poprawiono: poniedziałek, 03, kwiecień 2017 16:28

Czytaj więcej...

RODZINA CHRUSZCZÓW Z ŁABOWEJ J

Dwa zdjęcia rodziny Chruszczów, która mieszkała w Łabowej i wyjechała na Ukrainę w 1945 r. W tle zdjęć widać charakterystyczny chruściany płotek między posesją Kulandów i Chruszczów oraz fragment zbocza góry (dzisiaj okolice nad Spółdzielnią Produkcyjną). Zdjęcia wykonane zostały w 1942 r.

 

Rodzina Chruszczów. Od lewej: Filip, Julian, Maria Chruszcz (z domu Kulanda) - żona Filipa Chruszcza (matka pięciu synów: Juliana, Konstantego, Sławomira, Piotra i Filipa), następnie stoją dwaj bracia Marii, w dalszej kolejności Kościo i Piotr - kolejni synowie Marii. Z przodu siedzą dzieci, od lewej – synek Olgi (siostry Marii), oraz najmłodszy syn Marii – Sławek.

Poprawiono: poniedziałek, 03, kwiecień 2017 16:28

Czytaj więcej...

Z ALBUMU MARII PELAK

Dzięki życzliwości pani Marii Pelak z Niemstowa mamy możliwość opublikowania zdjęcia z widokiem cerkwi i ruskiej plebanii zrobionego prawdopodobnie w 1942r. przez jej męża Włodzimierza Pelaka, który miał aparat fotograficzny. Drugie zdjęcie zrobił Piotr Bejmuk, właściciel przedwojennej piekarni w Łabowej. To zdjęcie udostępniła na naszą stronę pani Eufrozyna Mąka z Łabowej. Niewiele zachowało się fotografii z tamtych czasów. Zmienił się również wygląd wsi. Tym bardziej cenne są okruchy przeszłości, które zostały na fotografiach utrwalone. Opisy zdjęć zostały wykonane dzięki prawdziwie fotograficznej pamięci pani Eufrozyny Mąki.
 
 
Widok z cerkwią. Na wprost widoczne pasmo Gór Grybowskich (Beskid Niski). Domy po prawej stronie cerkwi (od strony lewej w prawo): stodoła Jana Kidonia, za nią widoczny fragment jego domu; następnie stoi stodoła Hryca (Grzegorza) Wisłockiego, za nią widać fragment jego domu z białymi ścianami; duży dach to rozebrana później ruska szkoła; następny dom to ruska organistówka (żakownia). Po lewej stronie cerkwi pierwszy dom należał do Teofila Monczaka. Na niewielkim wzniesieniu po drugiej stronie widocznej drogi wspaniały widok ruskiej plebanii. Pokryta czerwoną dachówką zbudowana była w stylu dworku, z przodu ma ganek z kolumnami. Plebania została spalona 29 września 1944r. przez polskich partyzantów. Widać również wyraźnie na zdjęciu piękną bryłę kamiennej cerkwi. Niewielka zadaszona wartownia wpisana została w kamienne ogrodzenie. Cerkiew była strzeżona. Wartownia nie zachowała się. W tym miejscu obecnie znajduje się zwykła brama.
Poprawiono: poniedziałek, 03, kwiecień 2017 16:28

Czytaj więcej...

CMENTARZ ŁEMKOWSKI W ŁABOWEJ


  
  
Parafia w Łabowej istniała przed 1581r. Prawdopodobnie była w obrządku prawosławnym, a po unii brzeskiej – greckokatolickim. Pierwszą cerkiew drewnianą ufundował Jan Branicki, właściciel Dóbr Nawojowskich. Uposażeniem parafii zajął się natomiast Stanisław Lubomirski i uczynił to 8 października 1627r., nadając parafii 30 mórg ziemi. Pierwsza cerkiew drewniana spłonęła w 1689r. Paroch Stefan Wisłocki wybudował nową, również drewnianą. Nie był to jednak budynek trwały i po około 200 latach zniszczał całkowicie. Wcześniejsze drewniane cerkwie położone były zgodnie z szematyzmami greckokatolickimi na granicy Łabowej z Maciejową nad rzeką Kamienicą Nawojowską w okolicach obecnego tartaku. Przy nich prawdopodobnie był cmentarz, o tym piszą w swoich wspomnieniach Łemkowie (w pracy wydanej w 2006r. na Ukrainie Łabowa. Wieś mojej pamięci Iwana Połyniak wspomina, że w dzieciństwie bawiła się z rówieśnikami koło Dudrówki, gdzie były jeszcze ślady starego cmentarza. Dudrówka to rola Łemka Dudry nad Kamienicą koło tartaku. Parafia greckokatolicka w Łabowej obejmowała swoim zasięgiem wsie: Łabową, Łabowiec, Kotów i Uhryń. W czasach II wojny światowej przekładało się to na liczbę około 2000 parafian.
Poprawiono: poniedziałek, 03, kwiecień 2017 16:28

Czytaj więcej...

ŁABOWA

Łabowa to spora wieś leżąca w dolinie Kamienicy Nawojowskiej w Beskidzie Sądeckim i Niskim  (30% powierzchni gminy w Beskidzie Niskim). Położona jest w obszarze zabudowanym na wysokości 450-560 m n.p.m. Znana jest w Polsce ze schroniska na  Hali Łabowskiej (1061 m n.p.m.). Historia wsi sięga początków XV wieku. Do Akcji Wisła leżała na terenie Zachodniej Łemkowszczyzny. Stąd pozostałości kultury rusińskiej (kapliczki przydrożne, cerkiew murowana z 1784 roku, zabytkowe drewniane zagrody). Duży odsetek przedwojennych mieszkańców stanowili Żydzi (zachowany cmentarz żydowski z II połowy XIX wieku).
 
Łabowa to również siedziba gminy należącej do powiatu nowosądeckiego. Gmina Łabowa obejmuje 13 wsi: Barnowiec, Czaczów, Kotów, Kamianna, Krzyżówka, Łabowa, Łabowiec, Łosie, Maciejowa, Nowa Wieś, Roztoka Wielka, Składziste, Uhryń. Powierzchnia gminy zajmuje 11 909 ha, z czego 6943 ha leży na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, a 2520 ha w otulinie tego Parku.
 
Na terenie gminy zachowały się godne uwagi drewniane zabytki architektury cerkiewnej. Znajdują się w Maciejowej ( z 1830 roku), Łosiu (z 1826 roku) i Roztoce Wielkiej (z 1819 roku), Kamiannej (prawosławna z 1830 roku). Pięknie wyposażona cerkiew w Nowej Wsi (z 1795 roku) spłonęła w 1975 roku.

Strona 9 z 9