Back to Top

KS. EMILIAN WENHRYNOWICZ - OJCIEC I SYN

Podczas pracy nad artykułem o więźniach Tallerhofu pochodzących z gminy Łabowa znalazłam informację, że w obozie uwięziony był ks. Emilian Wenhrynowicz (Węgrzynowicz), będący proboszczem parafii greckokatolickiej w Maciejowej w latach 1895-1908. Ks. Wenhrynowicz przeżył obóz i powrócił do Tylicza, gdzie wówczas był proboszczem. Nie powrócił natomiast z Tallerhofu ks. Jan Chryzostom Durkot, proboszcz w Łabowej. Bardzo dokładne informacje o ks. Emilianie Wenhrynowiczu oraz jego synu, również Emilianie Wenhrynowiczu, proboszczu Mochnaczki Niżnej, dziekanie Dekanatu Muszyna, mogę zaprezentować Czytelnikom naszego portalu dzięki pani Katarzynie Marii Kullmann z Warszawy oraz panu Bohdanowi Anatolowi Ładyżyńskiemu, krewnym ks. Wenhrynowicza. Pani Katarzyna M. Kullmann jest dociekliwym i pracowitym genealogiem. Jej dotychczasowe zebrane materiały licznie rozgałęzionej rodziny osiągnęły liczbę ponad 1300 stron. Niesamowita ilość materiału i niesamowite rodzinne parantele i koneksje. Ocalone dokumenty i fotografie są dodatkową atrakcją obszernych zbiorów rodzinnych autorki poniższego artykułu. Dziękuję w imieniu własnym oraz Towarzystwa za przesłany artykuł oraz zgodę na publikację historii rodzinnej ks. Emiliana Wenhrynowicza.


Poprawiono: poniedziałek, 03, kwiecień 2017 16:28

Czytaj więcej...

ŁABOWA WE WSPOMNIENIACH ADAMA STADNICKIEGO

Z Łabową związane są niektóre fragmenty Wspomnień Adama Stadnickiego. Dotyczą różnych spraw. O niektórych już było wspomniane w poprzednim artykule dotyczącym wydanych w serii Biblioteka Rocznika Sądeckiego Wspomnień Adama  hr. Stadnickiego.
**
Przyjacielem dziadka Edwarda Adama Stadnickiego był unicki ksiądz Józef Mochnacki, proboszcz parafii greckokatolickiej w Maciejowej (1871-1895) oraz w Łabowej (1896-1906). Wspominany jest kilkakrotnie. Był obecny na uroczystej konsekracji nowego murowanego kościoła w Nawojowej, której dokonał ordynariusz tarnowski bp Ignacy Łobos w 1898 r. oraz na obiedzie w zamku nawojowskim wydanym z tej okazji na cześć ks. Biskupa. Na obiad byli zaproszeni wszyscy okoliczni księża rzymskokatoliccy i greckokatoliccy, czyli uniccy, m.in. typowy bardzo stary ksiądz Mochnacki z Łabowej, noszący zawsze długie włosy, spadające na szyję. Był on wielkim przyjacielem ks. Jakuba Żabeckiego, a częstym gościem u niego i u mego dziadka.
Ks. Mochnacki (1842-1906) w 1898 r. miał 56 lat.  Dziadek Adama Stadnickiego, Edward Adam i jego żona Helena z Sapiehów, byli w 1882 r. rodzicami chrzestnymi Józefa Mochnackiego, syna ks. Józefa Mochnackiego. Adam Stadnicki był na pogrzebie ks. Mochnackiego w Łabowej w 1906 r., zachwyciła go liturgia i śpiewy cerkiewne.

Poprawiono: poniedziałek, 03, kwiecień 2017 16:28

Czytaj więcej...

ADAM STADNICKI, WSPOMNIENIA

Aby życie było przyjemnym, musi być intensywnym, a tego nie brakło nigdy.
Adam Stadnicki (1882-1982)

Adam hr. Stadnicki, Wspomnienia, Wydawcy: Prezydent Miasta Nowego Sącza, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział Nowy Sącz, Nowy Sącz 2015

Do wydanego w 2015 r. t. 43 Rocznika Sądeckiego dołączone są Wspomnienia Adama hr. Stadnickiego wydane w wyborze i opracowaniu prof. Józefa Długosza w ramach Biblioteki Rocznika Sądeckiego. Propozycja wydania z rękopisu znajdującego się w Bibliotece Ossolineum we Wrocławiu Wspomnień znanego nie tylko na Sądecczyźnie ziemianina, leśnika, działacza społecznego i politycznego wyszła od Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. Słowo wstępne napisał prof. Józef Długosz, a słowo od Redakcji Rocznika Sądeckiego napisał jej sekretarz Leszek Migrała.
Tekst Wspomnień Adam Stadnicki napisał w Osoli w 1955 r., mając 73 lata. Celem tej pracy była chęć przekazania wnukom i prawnukom swoich dokonań, przeżyć oraz ocalenie pamięci o ludziach i miejscach, które znał. Jest to również wspomnienie czasów, które pokolenie Stadnickiego uważało za niezmienne, a ich radykalna przemiana po II wojnie światowej była dla niego czymś nieoczekiwanym.

Poprawiono: poniedziałek, 03, kwiecień 2017 16:28

Czytaj więcej...

GALICYJSKI CK 20. PUŁK PIECHOTY

Każdy prawie Polak, którego korzenie znajdują się w którejś z miejscowości Zachodniej Galicji znajdzie przodka służącego w jednej z wymienionych w poniższym artykule cesarsko-królewskich jednostek wojskowych.
 W związku z obchodami 100. Rocznicy I Wojny Światowej chciałam przywołać również pamięć swoich przodków, służących w 20. Pułku Piechoty z Nowego Sącza, słynnym pułku zwanym Dwudziestakami lub Cwancygierami.

 
 
Pradziadek Andrzej (1876-1955) w mundurze armii austriackiej z prababką Józefą (1886-1950).
 
Poprawiono: poniedziałek, 03, kwiecień 2017 16:28

Czytaj więcej...

FÜR GOTT, KAISER UND VATERLAND!

Wiedeń Zentralfriedhof

Pamięci żołnierzy z czasów I wojny światowej

Letnie trawy
Wszystko co zostaje
Z marzeń żołnierzy
.

Basho

Poprawiono: poniedziałek, 03, kwiecień 2017 16:28

Czytaj więcej...

Strona 2 z 9