Back to Top

ZMARŁ KS. HENRYK OSTACH

Ks. dr Henryk Ostach 1924-2011

1 maja 2011 roku zmarł w Domu Pomocy Społecznej w Gorlicach ks. Henryk Ostach znany w Polsce i na świecie działacz pszczelarski. Urodził się 9 grudnia 1924 roku w Poznaniu, był synem Antoniego i Kazimiery Donaj. Ukończył gimnazjum w Gostyniu, w czasie II wojny światowej był zesłany na roboty przymusowe do Ratenau. Po ukończeniu gimnazjum wstąpił do Kongregacji św. Filipa Neri. Ukończył Seminarium Duchowne w Tarnowie.Tytuł magistra otrzymał w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w 1976, a tytuł doktora w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie w 1985r. Na Sądecczyznę przyjechał w 1958, kiedy rozpoczął pracę duszpasterską w Bereście koło Krynicy Zdroju, a od 1960 - w Kamiannej. Już w Bereście miał pasiekę i poznał tajniki pszczelarstwa, zdobywając tytuł mistrza pszczelarskiego. Praca w Kamiannej zaowocowała wielkimi zmianami całego życia wsi. Ks. Ostach z rozmachem rozwijał wiele dziedzin życia (droga, pasieka, budowa Domu Pszczelarza, Domu Strażaka, rozwój apiterapii). W 1981 roku został Prezesem Polskiego Związku Pszczelarskiego i sprawował tę funkcję przez 3 kadencje. O Jego dokonaniach napisano wiele artykułów opublikowanych w Internecie m.in. na stronach:  www.kamianna.pl   www.naszbeskid.pl

Pogrzeb odbędzie się w piątek 6 maja 2011 roku w Kamiannej o godz.13.00

Czytaj więcej...

WALNE ZEBRANIE TOWARZYSTWA

Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Łabowskiej zaprasza członków Towarzystwa na zwyczajne Walne Zebranie Członków w dniu 7 marca 2011 r. o godz. 18.00, które odbędzie się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury. W przypadku braku kworum do podejmowania uchwał drugi termin Walnego Zebrania odbędzie się w tym samym miejscu i tym samym dniu o godz. 18.15. Prosimy o niezawodne przybycie.

ZIEMIA ŁABOWSKA RECENZJA

W T. 38 ROCZNIKA SĄDECKIEGO za rok 2010 zamieszczona została ciekawa i obszerna recenzja dotycząca naszej monografii
  
  
ZIEMIA ŁABOWSKA autorstwa historyka mgra Tadeusza Dudy (str.468 - 470). Duda analizuje zawartość poszczególnych rozdziałów monografii, życzliwie podkreślając przy okazji jej zalety i niedociągnięcia. Chwali kompetencje autorki rozdziału I (Danuta Binko), podkreśla ciekawie i przystępnie napisany rozdział II (Jolanta Brożek), użyteczność informacji rozdziału III (Damian Gurba, Jakub Owsianka) oraz VII (Leszek Zaprzelski), interesujące informacje w rozdziale V (Adam Zaczyk), podkreśla też  szczegółowość i kompletność opisów miejscowości w rozdziale VI (Dorota Rolka, Wiesław Matyjewicz). Najwięcej uwagi poświęca najdłuższemu rozdziałowi II O historii Ziemi Łabowskiej (Celina Cempa), analizując jego mocne i słabsze fragmenty. Sprawiedliwie podkreśla jednak, że tytuł oddaje adekwatnie treść, bowiem nie przedstawia usystematyzowanej i całościowej  historii, a jedynie pewne fragmenty omówione w szerszym lub węższym zakresie. Całość historii tych ziem wymagałaby znacznie większej objętościowo pracy przekraczającej ramy naszej i tak obszernej publikacji. W zakończeniu znalazły się słowa: Wartość książki podnoszą piękne, kolorowe fotografie, przedstawiające zarówno krajobrazy, przyrodę jak i ludzi, zabytki i obiekty architektury położone na terenie gminy oraz bardzo przydatne, fachowo wykonane mapy. Mimo przedstawionych zastrzeżeń odnośnie rozdziału poświęconego historii, należy uznać omawianą monografię za pożyteczną i przydatną zarówno dla mieszkańców gminy, jak i odwiedzających teren gminy turystów, krajoznawców, myśliwych, wędkarzy oraz wczasowiczów. I o to nam chodziło!

ZŁOTE JABŁKA SĄDECKIE

Wśród odznaczonych Złotymi Jabłkami Sądeckimi znaleźli się  członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Łabowskiej. Wręczenie Złotych Jabłek odbyło się podczas uroczystości Jubileuszu XX-lecia Przedstawień Jasełkowych zorganizowanego przez GOK w Łabowej w dniu 9 stycznia 2011r. Tę honorową odznakę przyznawaną za zasługi dla Ziemi Sądeckiej otrzymali: Elżbieta Hasior za osobisty wkład w kultywowanie polskiej tradycji bożonarodzeniowej oraz Adam Zaczyk za wieloletnią twórczą działalność kulturalną.  Oprócz członków Towarzystwa uhonorowany został również Jan Oleksy za długoletnią działalność samorządową. Serdecznie gratulujemy!

PRZEGLĄD PRASY

W nr 12 z 2010r. regionalnego miesięcznika SĄDECZANIN, który regularnie przeglądam, są artykuły związane z naszą gminą:

omówienie wyników wyborów samorządowych 2010 w powiecie nowosądeckim,

artykuł wspomnieniowy o Kazimierzu Cabaku (1941-2009) pochodzącym z Łabowej, byłym członku Towarzystwa Miłośników Ziemi Łabowskiej,

artykuł Macieja Rysiewicza o znanym pszczelarzu Józefie Różańskim, który swoją cenną Galerię Świętego Ambrożego ofiaruje Pasiece Barć  Emilii i Jacka Nowaków w Kamiannej.

Zachęcam do lektury również w wersji elektronicznej www.sadeczanin.info

 

Strona 21 z 27