Back to Top

PRZEGLĄD PRASY

Wspomnienie o zmarłym niedawno ks. Henryku  Ostachu można przeczytać w Nr 6 Sądeczanina z 2011r. str. 46-48. Obszerny artykuł pt. Wspomnienie o Przyjacielu-Pszczelarzu napisał pan Jacek Nowak z Kamiannej.

www.sadeczanin.info

SZPITAL W ŁABOWEJ JUŻ CZYNNY

 
  
W Łabowej działa od 9 maja szpital z oddziałami rehabilitacyjnym i neurologicznym, który oferuje usługi medyczne w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.  Właścicielem szpitala jest spółka Tukan lek.med. Marioli Pawlak oraz jej męża Zygmunta z Nowego Sącza. Oficjalne otwarcie Tukana nastąpiło 15 kwietnia 2011 roku. Podobna placówka znajduje się w Nowym Sączu-Zawadzie znana już mieszkańcom naszej gminy. Jak podaje gazeta Sądeczanin Nr 5/2011 szpital zatrudnił 6 lekarzy, 8 rehabilitantów, psychologa i logopedę, specjalistę terapii zajęciowej, 17 pielęgniarek i salowych oraz 6 pracowników obsługi administracyjno-technicznej. Planuje się otwarcie przychodni rehabilitacyjnej i neurologicznej.

BEATYFIKACJA JANA PAWŁA II

 
  
Delegacja Towarzystwa wzięła udział 4 maja br. w uroczystościach dziękczynnych za beatyfikację Jana Pawła II. Organizatorem  był Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Łabowej, którego jedna ze szkół nosi od 2000 roku imię Wielkiego Polaka -  papieża Jana Pawła II. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Św. dziękczynną w kościele parafialnym pw. Św. Stanisława ze Szczepanowa w Łabowej celebrowaną przez księży pracujących w parafii, homilię wygłosił ks. proboszcz Andrzej Fik. Następnie poczty sztandarowe, zaproszeni goście oraz nauczyciele i uczniowie Zespołu udali się do szkoły, gdzie złożono kwiaty pod tablicą pamiątkową. Młodzież wypuściła okolicznościowe balony oraz gołębie - symbole pokoju. W uroczystości wzięli udział: przedstawiciele władz samorządowych, OSP w Łabowej, delegacje szkół podstawowych z terenu  gminy Łabowa, pracownicy oświaty i kultury oraz nauczyciele i uczniowie Zespołu. Uświetniły uroczystość poczty sztandarowe: OSP Łabowa, Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowej Wsi, Szkoły Podstawowej im. św. Franciszka z Asyżu w Łabowej oraz Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łabowej.

ZMARŁ KS. HENRYK OSTACH

Ks. dr Henryk Ostach 1924-2011

1 maja 2011 roku zmarł w Domu Pomocy Społecznej w Gorlicach ks. Henryk Ostach znany w Polsce i na świecie działacz pszczelarski. Urodził się 9 grudnia 1924 roku w Poznaniu, był synem Antoniego i Kazimiery Donaj. Ukończył gimnazjum w Gostyniu, w czasie II wojny światowej był zesłany na roboty przymusowe do Ratenau. Po ukończeniu gimnazjum wstąpił do Kongregacji św. Filipa Neri. Ukończył Seminarium Duchowne w Tarnowie.Tytuł magistra otrzymał w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w 1976, a tytuł doktora w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie w 1985r. Na Sądecczyznę przyjechał w 1958, kiedy rozpoczął pracę duszpasterską w Bereście koło Krynicy Zdroju, a od 1960 - w Kamiannej. Już w Bereście miał pasiekę i poznał tajniki pszczelarstwa, zdobywając tytuł mistrza pszczelarskiego. Praca w Kamiannej zaowocowała wielkimi zmianami całego życia wsi. Ks. Ostach z rozmachem rozwijał wiele dziedzin życia (droga, pasieka, budowa Domu Pszczelarza, Domu Strażaka, rozwój apiterapii). W 1981 roku został Prezesem Polskiego Związku Pszczelarskiego i sprawował tę funkcję przez 3 kadencje. O Jego dokonaniach napisano wiele artykułów opublikowanych w Internecie m.in. na stronach:  www.kamianna.pl   www.naszbeskid.pl

Pogrzeb odbędzie się w piątek 6 maja 2011 roku w Kamiannej o godz.13.00

Czytaj więcej...

WALNE ZEBRANIE TOWARZYSTWA

Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Łabowskiej zaprasza członków Towarzystwa na zwyczajne Walne Zebranie Członków w dniu 7 marca 2011 r. o godz. 18.00, które odbędzie się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury. W przypadku braku kworum do podejmowania uchwał drugi termin Walnego Zebrania odbędzie się w tym samym miejscu i tym samym dniu o godz. 18.15. Prosimy o niezawodne przybycie.

Strona 21 z 27