Back to Top

WALNE ZEBRANIE TMZŁ

Zarząd Towarzystwa zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się 30 marca 2016 r. w środę o godz.17.30. w GOK w Łabowej. W przypadku braku kworum do głosowania drugi termin zebrania wyznaczony jest na godz. 17.45 w tym samym dniu. Obecność członków Towarzystwa obowiązkowa.

Prezes Zarządu - Celina Cempa

Czytaj więcej...

EUGENIUSZ MĄKA ODZNACZONY KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOSCI

Pan Eugeniusz Mąka z Łabowej został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na mocy Postanowienia Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 14 października 2015. "Pan Mąka był działaczem NSZZ Solidarność w Dolnośląskich Zakładach Wytwórczych Maszyn Elektrycznych „Dolmel” we Wrocławiu. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność związkową. Internowany w okresie II – VII 1982 r." – czytamy na stronie IPN.

Krzyż Wolności i Solidarności  to polskie państwowe odznaczenie cywilne ustanowione ustawą z 5 sierpnia 2010 r. nadawane jest działaczom opozycji wobec dyktatury komunistycznej w PRL. Po raz pierwszy Krzyż został nadany w czerwcu 2011 r. przy okazji obchodów 35. rocznicy wydarzeń radomskich.

https://ipn.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0006/149262/KWiS_-odznaczeni-uroczystosc-10-XI-2015_59-odznaczeni-14-X-2015.pdf

ZDRADZENI O ŚWICIE

„Zdradzeni o świcie” - film o oddziale Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej "Żandarmeria".

Reż. Krzysztof Brożek
Scen. Krzysztof Brożek
Producent: Regioraport Krzysztof Brożek

https://www.youtube.com/watch?v=TIDpZIoJTW8

i nie przebaczaj zaiste nie w twojej mocy
przebaczać w imieniu tych których zdradzono o świcie

Zbigniew Herbert, Przesłanie Pana Cogito

UNIKATOWE ZDJĘCIA PROF. REINFUSSA

Album Karpacki świat Bojków i Łemków zawiera około 250 unikatowych zdjęć wykonanych w okresie międzywojennym przez znakomitego etnografa i znawcę sztuki ludowej prof. Romana Reinfussa. Szczególnie udokumentowany jest przez niego region Bojkowszczyzny i Łemkowszczyzny. Zdjęcia mają wartość dokumentacyjną, są przedmiotem badań naukowych. Dokumentowane były nie tylko ludzie i obyczaje, ale i kultura materialna: chaty, kościoły, młyny, kapliczki, cmentarze. Spuścizna ikonograficzna prof. Reinfussa została zdeponowana w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, przy którego współpracy album został wydany. Tekst napisali: Zbigniew Libera i Hubert Ossadnik. Z naszego terenu w albumie zamieszczono fotografie: cerkwi w Kamiannej i w Maciejowej, kapliczki w Składzistem oraz młynu wodnego i chaty łemkowskiej w Uhryniu. Zdjęcia umieszczone w albumie były przeważnie niepublikowane.

Album podczas Wrocławskich Targów Dobrych Książek otrzymał Pióro Fredry 2015. Nagroda została przyznana za "przywrócenie pamięci o ludziach w świecie, który tworzył enklawę obyczaju i cywilizacji, poprzez przemyślane edytorsko wydanie archiwalnych fotografii opatrzonych komentarzem etnograficznym i kulturoznawczym".

Karpacki świat Bojków i Łemków. Roman Reinfuss. Fotografie. Tekst: Hubert Ossadnik, Zbigniew Libera, Wydawnictwo BOSZ 2015.

 Zdjęcia prof. Romana Reinfussa znajdują się w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, Dyrekcji Muzeum dziękujemy za wyrażenie zgody na ich publikację na naszym portalu.

 

Młyn wodny w Uhryniu, 1934 r.

Czytaj więcej...

HISTORYCY Z IPN W ŁABOWEJ

IV wykład z cyklu W Naszej Małej Ojczyźnie przygotował i wygłosił pan Marcin Kasprzycki z krakowskiego oddziału IPN. Obecny był również pracownik IPN dr Dawid Golik. Na wykład o przejawach oporu społecznego wobec działań komunistycznego aparatu bezpieczeństwa na Sądecczyźnie w latach 1945-1956 przyszła grupa mieszkańców Łabowej i członków TMZŁ zainteresowanych działalnością grup partyzanckich. Wykładowca starał się przybliżyć słuchaczom grupy podziemia zbrojnego, które nie ujawniły się w 1945 r. i prowadziły działalność antykomunistyczną na Sądecczyźnie jeszcze kilka lat po wojnie. Grupy partyzantów działały w szerzącej się atmosferze wybuchu III wojny, nadziei na przełom polityczny i oczekiwania na konflikt zbrojny ze Związkiem Sowieckim. W takich nastrojach społecznych działała najbardziej znana w naszym terenie "grupa przetrwania" Polska Podziemna Akcja Niepodległościowa PPAN Stanisława Pióry "Emira", gajowego z Maciejowej. W grupie PPAN działał ks. Władysław Gurgacz "Ojciec", "Sem". Pełnił w grupie obowiązki kapelana, zajmował się kształceniem i przygotowaniem młodych ludzi do przyszłego czynu zbrojnego. Na skutek inwigilacji grupy przez działanie agentury i różnych informatorów grupa PPAN została rozbita. Ks. Władysław Gurgacz został rozstrzelany w więzieniu przy ul. Montelupich w Krakowie we wrześniu 1949 r. Jego życie upamiętniają m.in. tablice pamiątkowe (Kraków, Nowy Sącz, Krynica-Zdrój), obeliski na Hali Łabowskiej i w Maciejowej, ulice Jego imienia. Najdłużej działającą grupą podziemną na Sądecczyźnie był oddział Stanisława Perełki "Dębińskiego". Po wykładzie wiele osób w rozmowie z Gośćmi z IPN próbowało  uzupełnić swoją wiedzę na temat walki z komunistycznym aparatem bezpieczeństwa.
CeCe

Czytaj więcej...

Strona 4 z 27