Back to Top

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU

W dniu 30 czerwca 2014r. zakończył się projekt Witajcie w Slanskich Vrchoch realizowany przez słowackie Stowarzyszenie Slanske vrchy - wychod. Podsumowanie projektu miało miejsce  w siedzibie Narodowego Muzeum w Hanuszowcach nad Toplą oraz w Miejskim Domu Kultury we Vranowie nad Toplą. W konferencji wzięła udział dziesięcioosobowa delegacja naszej gminy na czele z panem Markiem Janczakiem, wójtem gminy Łabowa.

Czytaj więcej...

WARTO PRZECZYTAĆ

Ukazał się 42. tom Rocznika Sądeckiego, regionalnego pisma naukowego wydawanego od 1939r. Nowy numer liczący ok. 500 stron zawiera artykuł wiodący poświęcony ks. Henrykowi Ostachowi z Kamiannej, który zmarł 1 maja 2011r. Rocznik zawiera ponadto wiele artykułów z historii regionu, biogramów, recenzji m.in. artykuł prof. Feliksa Kiryka o związkach Jana Długosza z Nowym Sączem w 600-lecie urodzin Długosza, artykuł Leszka Migrały poświęcony 100. rocznicy wybuchu I wojny światowej, Jacka Połomskiego poświęcony z kolei 75. rocznicy wybuchu II wojny światowej.W rozdziale z biogramami wspomnienie o Danucie Cabak-Fiut zmarłej w 2012r. lekarce pochodzącej z Łabowej. Jerzy Leśniak wspomina życie osobiste i dokonania zawodowe lek. med. Danuty Cabak-Fiut specjalistki I i II stopnia chorób wewnętrznych, medycyny rodzinnej oraz balneologii i medycyny fizykalnej. W biogramie autor poświęca dużo uwagi dokonaniom dr Danuty w tworzeniu ratownictwa medycznego na Sądecczyźnie. Ciekawa lektura na lato. Zachęcam do czytania.

W VII edycji konkursu na najlepszą pracę historyczną o Sądecczyźnie pani dr Anna Janota-Strama otrzymała Honorową Nagrodę "Sądecczyzna" im. Szczęsnego Morawskiego za prezentowaną już na naszym portalu książkę "Stadniccy herbu Szreniawa: dzieje rodu". Zachęcam ponownie do lektury, książka jest dostępna w bibliotece gminnej w Łabowej.

Celina Cempa

NA SZYMONCE W SLANSKICH VRCHOCH

ZDOBYWAMY SZIMONKĘ!

Wycieczka na Słowację w ramach projektu „Vitajte v Slanskych vrchoch”, finansowanego przez Unię Europejską z Funduszu Rozwoju Regionalnego jako element transgranicznej współpracy Polsko-Słowackiej 2007-2013

Czytaj więcej...

SLANSKE VRCHY W FOTOGRAFII

W niedzielę 8 czerwca 2014r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Łabowej odbył się wernisaż wystawy fotograficznej Slanske Vrchy w fotografii. Na wystawie prezentowane są amatorskie fotografie Slanskich Vrchów wybrane przez jury w konkursie organizowanym w ramach projektu transgranicznego ze środków EFS. Jest to kolejne zadanie realizujące projekt opracowany przez słowackie Stowarzyszenie Slanske Vrchy działające w Kraju Preszowskim. Wystawę otworzyli - Jerzy Chronowski, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Łabowej oraz Pavol Kanuch, menager projektu. Obecny na spotkaniu był pan Marek Janczak, wójt gminy Łabowa, członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Łabowskiej, mieszkańcy Łabowej i goście z Nowego Sącza. Wystawę można oglądać do 22 czerwca br. Zapraszamy.
 

Czytaj więcej...

WYCIECZKA NA SŁOWACJĘ

Grupa młodzieży z Łabowej była na dwudniowej wycieczce na Słowacji w Juskowej Woli w ramach programu transgranicznego realizowanego przez Stowarzyszenie Slanske Vrchy we współpracy z gminą Łabowa. Celem wyjazdy było poznanie atrakcji regionu Slanskich Vrchów m.in. ścieżek przyrodniczych, Muzeum Regionalnego w Hanuszowcach nad Toplą, występów zespołów regionalnych. Uczniowie  z Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego w Łabowej mieli również czas na zabawę i integrację ze słowackimi rówieśnikami. Wraz z opiekunami byli ujęci serdecznością i gościnnością gospodarzy. Autorem fotografii jest pan Jerzy Chronowski.

Uczestniczki wycieczki - Ola i Dominika Świgut - napisały krótką relację:

"Około godziny ósmej wyjechaliśmy z Łabowej. Dwie godziny później dojechaliśmy do Pavlovca. Po przyjeździe udaliśmy się ścieżką edukacyjną  „Tajch” do stadniny koni. Tam zjedliśmy obiad. Chętni, których nie brakowało, mogli spróbować jazdy konnej pod okiem pracowników stadniny. Wszyscy zachwycali się urokiem zwierząt będących mieszkańcami stadniny, oprócz koni były tam również psy i ptaki. Następnie dojechaliśmy na miejsce naszego zakwaterowania , gdzie mieliśmy okazję zapoznania się bliżej z kulturą słowacką przez obserwację tańców ludowych w wykonaniu młodzieży szkolnej z Juskowej Woli tańczącej w zespołach folklorystycznych. Zespoły taneczne  z GOK-u w Łabowej  zaprezentowały natomiast taniec nowoczesny. Po występach wszyscy bawili się na dyskotece. Po imprezie mieliśmy okazje integracji ze Słowakami, poprzez wspólne gry i zabawy.
Drugi dzień zaczęliśmy od spaceru ścieżką edukacyjną "Buci Laz". Następnie udaliśmy się do Muzeum Regionalnego w Hanuszowcach, gdzie była możliwość interaktywnego zwiedzania muzeum. Odbyły się prezentacje zanikających zawodów rzemieślniczych, były warsztaty garncarstwa, można było również zrobić sobie na krosnach bransoletki czy biżuterię z drutu. W muzeum każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Na stałych wystawach prezentowano historię Słowacji, budowę geologiczną oraz różnorodność biologiczną regionu Slanske Vrchy. Wracaliśmy do domu zadowoleni i w dobrych humorach".

Czytaj więcej...

Strona 7 z 27