Back to Top

WYSTAWA KSIĄŻEK O SĄDECCZYŹNIE

W niedzielę 27 października 2013 r. otwarta została w GOK w Łabowej wystawa książek o Sądecczyźnie, które wiosną tego roku wzięły udział w Konkursie im. prof. Bolesława Kumora. Do konkursu nominowano 34 różne wydawnictwa o regionie. Monografia Ziemia Łabowska wydana przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Łabowskiej otrzymała wyróżnienie w kategorii książka o Sądecczyźnie. Nagrodę wręczono na Gali Sądeczan w lutym br. Przypomnieć warto, że nagrodę główną w tej kategorii  otrzymał prof. Feliks Kiryk, naczelny redaktor Historii Nowego Sącza t. 1-3. Do konkursu monografię Ziemia Łabowska zgłosiła pani Lidia Chronowska, kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Łabowej. Pani Chronowska jest również pomysłodawcą i organizatorem otwartej w GOK wystawy książek konkursowych. Wystawa czynna będzie do końca listopada br. Otwarcie wystawy połączone było z nastrojowym koncertem pana Marka Budy pod hasłem Pieśni Włóczęgów. W jego wykonaniu znalazły się piosenki z Krainy Łagodności oraz utwory własnej kompozycji poświęcone Bogu, górom, wędrowaniu i ważnym ludzkim sprawom.

ZAPROSZENIE NA RAJD

Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Łabowskiej zaprasza członków i sympatyków na VII Rajd Rodzinny. Zaplanowana trasa rajdu to Przełęcz Huta – Pasieczka – Jaworynki - Kamianna. Start rajdu w Krzyżówce w sobotę 12 października br. o godz. 9:30 spod Zajazdu Złoty Róg. Proponujemy przejazd autobusem do Krzyżówki o godz. 9:09 z Łabowej lub 9:12 z przystanku Kotów (obok niego można zaparkować samochód). W planie rajdu zwiedzanie ścieżki edukacyjnej w Kamiańskiej Pasiece Barć ok. godz. 11:30.
W przypadku niesprzyjającej pogody proponujemy przejazd samochodami do Kamiannej na zaplanowane zwiedzanie pasieki na 11.30.

E-MAILE ZE ŚWIATA

Przeglądając pocztę elektroniczną Towarzystwa, często czytam e-maile do Nas. Są to najczęściej listy od osób poszukujących swoich  przodków albo komentujących artykuły zamieszczane na stronie internetowej. Za wszystkie listy bardzo dziękuję. Świadczą bowiem o tym, że Internauci zaglądają na naszą stronę. Dziękuję również tym osobom, które przesłały zdjęcia. Pozdrawiam Katherine Ogilvie z Maripozy (USA), Helenę Duć-Fajfer, Alinę Niedzielę, Artura Sakowskiego, Lubomirę Cieślę, Katarzynę Kullman z Warszawy, Jerzego Starzyńskiego z Legnicy (dyrektora Zespołu Kyczera), Marię Bobrowską, Anetę Korzeniowską, Piotra Starzyńskiego, Anette Gibbs (USA), Pete Koziara (Pensylwania USA). Wszystkim dziękuję za listy, zdjęcia oraz okazane zainteresowanie. Pan Pete Koziar przesłał zdjęcie zrobione na cmentarzu łemkowskim w Łabowej w 1930 r. Jest na nim grupa Łemków, w środku stoi ojciec Stefan Kornowa, proboszcz parafii greckokatolickiej w Łabowej. Zdjęcie wykonane jest przy zachowanym do dzisiaj nagrobku Pelagii Koziar, praprababki pana Pete z Pensylwanii. Jeśli ktoś rozpozna osoby na zdjęciu, prosimy z panem Piotrem o e-maila na adres Towarzystwa. Pozdrawiam wszystkich Internautów odwiedzających naszą stronę!! Celina Cempa
 
 

ZMARŁ EDWARD RODAK

Wczoraj 16 maja 2013 r. odbyły się w Nowej Wsi uroczystości pogrzebowe śp. Edwarda Rodaka, tragicznie zmarłego emerytowanego leśnika, działacza społecznego, myśliwego i pszczelarza. Śp. Edward Rodak był znaną postacią w środowisku naszej gminy z racji pełnionych przez wiele lat funkcji radnego gminnego i powiatowego. 

ŻYCIE Z PASJĄ

Mieszkaniec Łabowej pan Sławomir Pawlikowski pasjonuje się wieloma sprawami. Jego zainteresowania i pasje oscylują wokół myślistwa, fotografii, kolekcjonerstwa w zakresie łowiectwa i myślistwa (znaczki, obrazy, stare pocztówki, książki). Jest zapalonym myśliwym i mistrzem w wabieniu drapieżników. Reprezentuje Sądecczyznę w różnych zawodach w wabieniu drapieżników. Działa w sekcji Wabienia Drapieżników Polskiego Związku Łowieckiego. Jest prezesem Klubu Wabiarzy przy PZŁ, organizuje mistrzostwa w Wabieniu Drapieżników. Ponadto zajmuje się fotografią przyrody (z wykształcenia jest fotografem), swoje prace wystawiał na dwóch wystawach fotograficznych: Polovnictwo a priroda (na Słowacji) oraz Diany Polskie. Opowieści pana Sławka o swoich życiowych pasjach publikowane są w obszernym wywiadzie Igi Michalec pt. Wabiarstwo to sztuka rozumienia mowy lasu i zwierzyny drukowanym w miesięczniku Sądeczanin Nr 3 2013.

Strona 11 z 27