Back to Top

W NASZEJ MAŁEJ OJCZYŹNIE

 
 
Prelekcją pana Wiesława Matyjewicza na temat Ikonostas cerkiewny na przykładzie cerkwi w Maciejowej i Łosiu Towarzystwo rozpoczęło cykl spotkań W NASZEJ MAŁEJ OJCZYŹNIE. Celem cyklu jest popularyzacja wiedzy o naszej gminie i najbliższym regionie. Godzinny wykład o ikonostasach zawierał wiele informacji na temat: genezy i rozwoju ikonostasu, jego układu, znaczenia poszczególnych elementów, twórców ikonostasu w południowej Polsce na przełomie XIX/XX. Bardzo szczegółowo zostały przedstawione i omówione ikonostasy w cerkwiach Maciejowej i Łosiu, gdzie zachowały się w komplecie. Ważnym elementem prelekcji było jasne i przystępne omówienie znaczenia ikony w sztuce cerkiewnej i życiu duchowym człowieka. Treści wykładu były zilustrowane ciekawą prezentacją multimedialną, pełniącą rolę wizualizacji wybranych zagadnień ze sztuki cerkiewnej i przybliżającą wygląd ikonostasów w Maciejowej i Łosiu. Cerkwie w tych miejscowościach są obiektami, którymi możemy się pochwalić.
Fot. Jerzy Chronowski

Czytaj więcej...

SOŁTYS CZACZOWA W GRONIE NAJLEPSZYCH NA SĄDECCZYŹNIE

Pan Mieczysław Cabak sołtys Czaczowa znalazł się w gronie najlepszych sądeckich sołtysów dzięki uzyskaniu II miejsca w plebiscycie Sołtys Roku 2012 organizowanego przez Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi Sądeckiej we współpracy z Fundacja Sądecką. Nagrodę wręczali wyróżnionym sołtysom: Jan Golonka - starosta nowosądecki oraz Zygmunt Berdychowski - prezes Fundacji Sądeckiej na uroczystej gali, która odbyła się 13 października br.  w Starym Sączu. Pan Mieczysław Cabak pełni funkcję sołtysa od 22 lat, jest prezesem OSP w Czaczowie i kościelnym. Za swoją działalność społeczną otrzymał również Złote Jabłko Sadeckie.

ROBOTY DROGOWE

 

 Na odcinku drogi krajowej Nr 75 na terenie naszej gminy prowadzone są roboty drogowe w 4 punktach. Trwają prace przy przebudowie mostów na Kamienicy w Nowej Wsi przy kościele i osiedlu mieszkaniowym, w dwóch punktach w Roztoce Wielkiej  oraz w Łabowej koło przystanku Kotów. Usuwisko koło przystanku Kotów było skutkiem powodzi w 2010r. Obecnie firma SKO-Bud z Krakowa prowadzi prace zabezpieczające skarpę. Prace drogowe w Nowej Wsi i Roztoce Wielkiej prowadzi firma Budownictwo Komunikacyjne z Nowego Sącza. Na zdjęciu prace w Łabowej.  Fot. Anna Chronowska

Czytaj więcej...

ZAPROSZENIE

Zarząd Towarzystwa zaprasza na pierwsze spotkanie z cyklu W NASZEJ MAŁEJ OJCZYŹNIE. Celem spotkań jest popularyzacja wiedzy o naszej gminie i najbliższym regionie. Spotkanie inaugurujące cykl odbędzie się w niedzielę 14 października 2012r. o godz. 17.30 w sali widowiskowej GOK w Łabowej. W programie:

1. Występ zespołu dziecięcego MELODYNKI z GOK w Łabowej.

2. Prelekcja pana Wiesława Matyjewicza na temat IKONOSTAS CERKIEWNY NA PRZYKŁADZIE CERKWI W MACIEJOWEJ I ŁOSIU

JESIEŃ ŁABOWSKA 2012

Tegoroczna Jesień Łabowska połączona była z II Wyszehradzkim Festiwalem Kultur i odbyła się w dniach 15-16 września pod wiatą Nadleśnictwa w Feleczynie. Bogatą w wydarzenia imprezę plenerową przygotował Gminny Ośrodek Kultury w Łabowej oraz Stowarzyszenie Perły Beskidu Sądeckiego. Na festiwalu prezentowały swój dorobek zespoły artystyczne z państw Grupy Wyszehradzkiej. Nie zabrakło imprez towarzyszących: Bibliotecznej Loterii Fantowej (GBP w Łabowej), historycznego obozu żołnierskiego (Stowarzyszenie Miłośników Historii z siedzibą w Łabowej), wystawy rękodzieła artystycznego, kuchni regionalnej, zabawy tanecznej. Członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Łabowskiej prezentowali monografię Ziemia Łabowska. Najbogatszy materiał fotograficzny z festiwalu prezentowany jest na stronie www.labowa.blox.pl oraz na facebooku GOK w Łabowej. Autorami zdjęć i filmów są; Jerzy Chronowski i Martyna Chronowska. Trzeba to zobaczyć! 

Strona 14 z 27