80. ROCZNICA ZGŁADY ŁABOWSKICH ŻYDÓW

Mija 80. rocznica zagłady sądeckich Żydów, mieszkańców, którzy razem z naszymi dziadkami współtworzyli rzeczywistość. Na trenie gminy Łabowa mieszkało 441 Żydów, a samej Łabowej 221, co stanowiło 20% mieszkańców. Holocaust pochłonął 156 mieszkańców Łabowej. Zginęli zamordowani w Auschwitz, Rabce, Bełżcu, na Syberii.