Władysław Kulpa (1933-2017), nauczyciel, wychowawca, działacz społeczny, sportowy i samorządowy z Łabowej. Należał do członków-założycieli Towarzystwa Miłośników Ziemi Łabowskiej.

Władysław Kulpa, był synem Wojciecha i Marii Siedlarz, urodził się we Frycowej w gminie Nawojowa, gdzie uczęszczał do 6-klasowej szkoły podstawowej. Po ukończeniu w Nawojowej klasy siódmej, rozpoczął naukę w  I LO w Nowym Sączu. W 1953 r. rozpoczął pracę nauczycielską w szkołach podstawowych w powiecie oświęcimskim w miejscowościach: Łęki (1953-1955), Witkowice (1955-1957), Malec (1957-1959). W trakcie tej pracy odbył służbę wojskową w Tarnowskich Górach (1953-1955), którą ukończył w stopniu podporucznika rezerwy oraz ukończył Liceum Pedagogiczne w Krakowie. Od 1 września 1959 r. rozpoczął pracę w Szkole Podstawowej w Łabowej, która trwała nieprzerwanie do emerytury w 1985 r. Ostateczne rozstanie ze szkołą nastąpiło w 1989 r. Ukończył Studium Pedagogiczne w latach 1972-1974 oraz studia magisterskie w AWF w Krakowie w zakresie wychowania fizycznego (1974-1977). Był instruktorem: narciarstwa biegowego, piłki ręcznej, piłki siatkowej, ZHP oraz sędzią narciarskim.

Działał aktywnie w różnych organizacjach: Ludowym Związku Sportowym, Szkolnym Związku Sportowym, Związku Młodzieży Wiejskiej, Ochotniczej Straży Pożarnej (uratował z pożaru Stanisława Barana), Polskim Związku Narciarskim, Polskim Związku Pszczelarskim, Polskim Komitecie Pomocy Społecznej, Towarzystwie Miłośników Ziemi Łabowskiej, Stowarzyszeniu Perły Beskidu Sądeckiego.

Władysław Kulpa znany był w regionie i w środowisku lokalnym jako niestrudzony działacz sportowy, samorządowy, społeczny, instruktor sportowy i organizator różnych wydarzeń i imprez o charakterze rekreacyjno-sportowym.  Był radnym gminy Łabowa przez kilka kadencji (ostatnia w latach 1994-1998), w czasach istnienia województwa nowosądeckiego przez jedną kadencję był radnym wojewódzkim Sejmiku Samorządowego Województwa Nowosądeckiego. Po reformie administracyjnej był radnym powiatowym przez dwie kadencje. Podejmował się różnych prac na rzecz społeczności lokalnej m.in. pełnił obowiązki przewodniczącego Społecznego Komitetu Gazyfikacji wsi Łabowa, prezesa Koła Pszczelarskiego PZP w Łabowej.

Władysław Kulpa pracował na rzecz kultury fizycznej i upowszechniania sportu wśród młodzieży. Propagował lekkoatletykę, sporty zimowe (biegi narciarskie, saneczkarstwo, saneczkarstwo lodowe, łyżwiarstwo, jazdę na nartach). Rozwijał działalność Szkolnego Związku Sportowego i Ludowego Związku Sportowego. Organizował i współorganizował liczne zawody sportowe wszystkich szczebli, na których jego podopieczni zdobywali czołowe miejsca, a tym samym rozsławiali gminę Łabowa i Ziemię Sądecką. Największym wydarzeniem sportowym w Łabowej, w którego organizacji uczestniczył, była XIII Ogólnopolska Spartakiada Młodzieży w Sportach Zimowych, która odbyła się w 1986 r. Konkurencje sportowe w ramach spartakiady odbywały się w kilku miejscach: Zakopanem, Nowym Targu, Piwnicznej, Krynicy, Łabowej. Wybudowano wówczas w Łabowej na potrzeby spartakiady specjalny śniegowy tor saneczkowy. Pan Władysław był organizatorem lub współorganizatorem wielu gminnych imprez i zawodów sportowych: Konkurs Gminny „Sprawni jak żołnierze” (do 1989), Dni Kultury i Sportu, Memoriał im. Bronisława Króla, Rajd Szlakiem Partyzantów w klasycznym narciarstwie biegowym. Zasilał kadrą młodzieżową z Łabowej Wojskowo-Cywilny Klub „Dunajec” w Nowym Sączu – młodzież trenowała saneczkarstwo lodowe, m.in. na torze saneczkowym w Krynicy. Młodzi z Łabowej startowali w Ogólnopolskiej Spartakiadzie Młodzieży w saneczkarstwie lodowym i zdobywali czołowe lokaty w finałach ogólnopolskich (1984 wicemistrzostwo Polski Laury Kulpy, 1985 wicemistrzostwo Polski Kazimierza Mołodca i Roberta Żuchowicza). Pan Kulpa był instruktorem harcerskim w stopniu harcmistrza, prowadził w szkole drużynę harcerską.

Był wyróżniony licznymi odznaczeniami i nagrodami, wśród których znajdują się:

Jubileuszowa Odznaka Sprawnościowa PZN 1969,

Odznaka Srebrna PZN,

Złoty Krzyż Zasługi (1975),

Nagroda Ministra II stopnia (1975),

Odznaka Zasłużony Działacz LZS (1978),

Brązowa Odznaka Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej (1980),

Srebrna Odznaka Honorowa LZS 1981,

Medal Okolicznościowy za zasługi dla polskiego pszczelarstwa 1983,

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1985),

Srebrna Odznaka Polskiego Związku Sportów Saneczkowych,

Srebrna Odznaka Polskiego Związku Sportowego  PZS (1984),

Złota Odznaka „Zasłużony dla Województwa Nowosądeckiego” 1987,

Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa 1999,

Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” (2003).

Władysław Kulpa ożenił się z Józefą Święs z Łabowej, z którą wychował pięcioro dzieci (trzy córki i dwóch synów). Zmarł w 2017 roku i spoczywa na cmentarzu parafialnym w Łabowej.

Foto:  Archiwum Rodziny Zygadlewicz

Pan Władysław ze swoją klasą, rocznik 1956. Foto z roku 1970 lub 1971. Archiwum Rodziny Zygadlewicz

Foto:  Archiwum Rodziny Zygadlewicz

Foto:  Archiwum Rodziny Zygadlewicz

Pan Władysław z córką Bernadettą. Foto: Jerzy Kulpa

Pan Władysław (w środku) w gronie nauczycieli na Opłatku wigilijnym w szkole w Łabowej. Foto:  Archiwum Rodziny Zygadlewicz

Władysław Kulpa. Foto: Jacek Zygadlewicz

 

Tekst: Celina Cempa©

Foto: Jacek Zygadlewicz, Bernadetta Zygadlewicz, Jerzy Kulpa

Źródła:

  1. Wywiad z Józefą Kulpą

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

piętnaście − czternaście =