Stanisław Brożek, ur. 1965, pochodzi z Nowego Sącza-Zawady,  nauczyciel wychowania fizycznego w SP w Łabowej od 1986 r., od 1989 r. mieszkaniec Łabowej, sędzia piłkarski, obserwator sędziów na szczeblu centralnym I, II ligi, działacz sportowy, działacz samorządowy, strażak OSP.

Stanisław Brożek jest znanym w naszym środowisku nauczycielem, organizatorem szkolnych i gminnych imprez sportowych. W Szkole Podstawowej w Łabowej pracuje od 1986 r.  Od 1989 r. mieszka w Łabowej. Jest strażakiem OSP Łabowa od 1989 r. do chwili obecnej. Ponadto jest sędzią piłkarskim działającym w strukturach Okręgowego Związku Piłki Nożnej oraz Małopolskiego Związku Piłki Nożnej. Od 2012 r. jest przewodniczącym Zarządu Kolegium Sędziów Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Nowym Sączu, od 2019 Przewodniczącym Zarządu Kolegium Sędziów Podokręgu MZPN w Nowym Sączu, od 2012 Członkiem Zarządu Małopolskiego Kolegium Sędziów. Od 2016 r. jest członkiem Zarządu Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Nowym Sączu , a od 2019 członkiem Zarządu Podokręgu MZPN w Nowym Sączu w randze wiceprezesa. Od  2012 pełni funkcję obserwatora sędziów na szczeblu centralnym (I-II liga).

Stanisław Brożek był radnym gminy Łabowa dwóch kadencji: VI Kadencji 2010-2014 (przewodniczący komisji oświaty), VII Kadencji 2014-2018 (wiceprzewodniczący Rady Gminy, przewodniczący komisji oświaty). Od 1989 r. do dnia dzisiejszego  działa w OSP Łabowa. Za działalność sportową i społeczną otrzymał następujące odznaczenia:

Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa

Medal za Wysługę Lat XXX

Złote Jabłko Sądeckie

Brązowa Odznaka Honorowa Polskiego Związku Piłki Nożnej

Odznaka Sędzia Zasłużony PZPN

Złota Odznaka Honorowa MZPN za zasługi dla sądeckiej piłki nożnej

Tytuł Ambasadora Futbolu Nowosądeckiego

 

Tekst: Celina Cempa©

Fot. Archiwum Stanisława Brożka


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

szesnaście − dwa =