CMENTARZ ŁEMKOWSKI W ŁABOWEJ

Obecny cmentarz łemkowski położony jest na wschód od cerkwi w odległości około 100 metrów. Zajmuje powierzchnię 0,89 ha. Założony był po wybudowaniu kamiennej cerkwi w 1784r. przez parocha Bazylego Wisłockiego. Cmentarz wyraźnie dzieli się na część starą i nową. W starej zachowały się nagrobki wykonane z kamienia, mogiły ziemne zapadły się szybko.

TĘSKNOTA DO RZECZY PROSTYCH

Obchodom Niepodległości w Łabowej towarzyszył V Konkursu Potraw Regionalnych i Rodzinnych. Uroczystość uświetnił występ Anny Wilk, sopranistki pochodzącej ze Składzistego. Nie zabrakło przy tej okazji wspólnie śpiewanych pieśni patriotycznych. Obchody Niepodległości zorganizował GOK i GBP w Łabowej.

SUKCESY GIMNAZJALISTÓW Z ŁABOWEJ

18 maja 2010 roku w Białymstoku, odbył się finał krajowy IX edycji ogólnopolskiego konkursu przyrodniczego „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. Województwo małopolskie reprezentowała drużyna Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łabowej przygotowana przez Jolantę Brożek. Zajęła II miejsce w Polsce.

MAJOWE ZAŁAMANIE POGODY

Już w maju nawiedziły Polskę i nasz region gwałtowne deszcze
powodujące powodzie i lokalne podtopienia. Wezbrały górskie potoki i Kamienica pokazała swoją siłę. Meteorolodzy wiążą załamanie pogody z niżem genueńskim. Występujące opady to tzw. opady rozlewne – jednocześnie intensywne i długotrwałe. Sytuację pogarszają punktowe tzw. nawalne opady z chmur burzowych. Tak było w Łabowej w czwartek 13 maja.

SREBRNE JABŁKA SĄDECKIE

Prezes TMZŁ Celina Cempa oraz wiceprezes Jerzy Chronowski zostali uhonorowani Srebrnymi Jabłkami Sądeckimi, nagrodą Starosty Nowosądeckiego za aktywną działalność społeczną na rzecz ochrony kultury i tradycji Ziemi Łabowskiej. Wyróżnienia wręczył starosta Jan Golonka podczas IV Powiatowego Forum Organizacji Pozarządowych 8 kwietnia 2010. 

WYCIECZKA SZLAKIEM CERKIEWNYM 2009

28 maja 2009 r. w czwartek odbyła się wycieczka Szlakiem cerkiewnym Ziemi Łabowskiej. Udział w wycieczce wzięli członkowie i sympatycy TMZŁ, ogółem 34 osoby w różnym wieku (od 3 do 77 lat). Koszty wynajmu autokaru pokrył Zarząd Towarzystwa z funduszy statutowych. Wejścia do cerkwi odbyły się za zgodą proboszczów parafialnych.

VI RAJD 2009

Rajd odbył się dopiero 3 października w sobotę przy chłodnej, ale pogodnej i słonecznej pogodzie. Zorganizowanie Rajdu w tradycyjnym czerwcowym terminie udaremniła deszczowa pogoda i lokalne powodzie na Ziemi Łabowskiej. Po dwukrotnie podejmowanych próbach Zarząd zdecydował przenieść w tym roku termin Rajdu na jesień

V RAJD 2008

Rajd odbył się 20 czerwca. Pogoda jak zwykle dopisała. Zbiórka w przysiółku Feleczyn poprowadziła uczestników V Rajdu (23 osoby) doliną Feleczyńskiego Potoku na Halę Łabowską. Tradycyjne ognisko było okazją do znakomitego wypoczynku po wędrówce. Rajdy Rodzinne Towarzystwa zdobyły sporą grupkę zwolenników.

IV RAJD 2007

Rajd odbył się 23 czerwca. Z rana było mgliście i deszczowo, choć ciepło. Od rana dzwoniły komórki, ale spora grupa zebrała się na końcu wsi Składziste, skąd wyruszał IV Rajd Towarzystwa na Halę Łabowską. W gronie stałych uczestników byli również sympatycy Towarzystwa z Krakowa. Dojrzewały borówki, na które znaleźli się amatorzy!