Stworzenie definicji dobrego nauczyciela jest dość skomplikowane ze względu na szeroki zakres pełnionych funkcji. To zawód trudny i wymagający, ogromnie odpowiedzialny i dobry dla osób z powołaniem. Dobry nauczyciel mądrze i ciekawie naucza swojego przedmiotu, bo jest specjalistą w dziedzinie, której naucza. Jego skuteczność poparta jest porządkiem na lekcji, życzliwością wobec uczniów, otwartą postawą wobec życia, korzystaniem z nowoczesnych środków przekazu. Taki nauczyciel potrafi pokazać, że nauka to przyjemność, a zarazem ciężka praca kształtująca wytrwałość, samodzielność, planowanie, stawianie sobie celów, pokonywanie trudności.

Kryteria dobrego nauczyciela spełnia niewątpliwie Jolanta Brożek, magister biologii, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwentka studiów podyplomowych w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Pracuje w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Łabowej jako nauczyciel biologii i wicedyrektor. Odznaczona Medalem KEN, Nagrodami Kuratora Oświaty, Wójta Gminy. Czynnie działa w LOP Oddział w Nowym Sączu oraz w Towarzystwie Miłośników Ziemi Łabowskiej.

Uczniowie gimnazjum wielokrotnie potwierdzili swoimi wynikami rzetelną pracę swojej nauczycielki biologii, która niestrudzenie i z wielkim zaangażowaniem skutecznie prowadzi ich przez szkolne meandry nauki. Łabowscy gimnazjaliści przygotowywani przez panią Jolantę Brożek osiągają sukcesy rangi powiatowej, wojewódzkiej i ogólnopolskiej, będąc laureatami i finalistami różnych liczących się konkursów. Są laureatami i finalistami Małopolskiego Konkursu Biologicznego (w latach 2003-2016 to 6 laureatów i 13 finalistów tego konkursu). Mają niezłe wyniki z biologii na egzaminach gimnazjalnych, podejmują dalsze kształcenie i kończą z powodzeniem studia na różnych kierunkach.

W trzy etapowym Konkursie Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski (etap parkowy, wojewódzki i ogólnopolski) drużyna z Łabowej jest od wielu lat najlepsza w Małopolsce, a od 2010 roku należy do ścisłej ogólnopolskiej czołówki, zajmując I oraz II miejsca drużynowo i indywidualnie. Łabowska drużyna reprezentuje Popradzki Park Krajobrazowy.
2003 – V miejsce (Wrocław)
2004 – VI miejsce (Sieraków)
2005 – VI miejsce (Morsk)
2007 – VIII miejsce (Warszawa)
2010  –  II miejsce (Białystok)
2012 – I miejsce (Rytro)
2013 – II miejsce (Przysiek k. Torunia)
2014 – II miejsce (Gdańsk)
2015 – I miejsce (Zielona Góra)
2016 –  II miejsce (Solina)

Pani Brożek starcza siły i chęci do przygotowywania i koordynowania udziału uczniów w innych cyklicznych konkursach w zakresie biologii i ekologii. Warto wymienić te konkursy: Ogólnopolski Konkurs Biologiczny „Multitest”, Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny „Eko-planeta”, Ogólnopolski Konkurs) nt. Ekologii i Ochrony Środowiska „Ekotest”, Wojewódzki Konkurs Ekologiczny „Na ratunek Ziemi”, Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Twoja wiedza i czujka w domu, tlenek węgla nic złego nie zrobi nikomu”, Powiatowy Konkurs Plastyczny „Moje miejsce na ziemi – bliska sercu Sądecczyzna”, konkursy plastyczne i fotograficzne organizowane przez Nadleśnictwo Nawojowa i inne. Prowadzi od lat Szkolne Koło LOP, biologiczne koło naukowe, a działalność tychże opisana jest szczegółowo na stronie internetowej szkoły http://www.labowa.edu.pl/index.php/sk-lop

W dobie ogólnego narzekania na szkołę i nauczycieli, warto wskazywać dobre przykłady, rzetelnych ludzi, którzy swoje powołanie wypełniają nie tyle z poświęceniem, ile z pasją i zamiłowaniem. Jolanta Brożek do takich osób należy.

Celina Cempa

 

Kategorie: Wiadomości

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

jeden + 1 =