POLACY W NEPALU

Informację o możliwości wyjazdu do Nepalu Ciężkiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej (USAR POLAND), otrzymałem o godzinie 16.40, czyli w niecałą godzinę po trzęsieniu ziemi. Wiedząc, że w miesiącu kwietniu Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza „Nowy Sącz” nie ma dyżuru w ramach USAR POLAND, nie wierzyłem, że pojedziemy do Nepalu.

SZKICE ŁABOWSKIE. NOWA KSIĄŻKA O ŁABOWEJ

26.04.2015 r. w GOK w Łabowej zgromadziło się grono zacnych gości, którzy przybyli na promocję książki Celiny Cempy „Szkice łabowskie”. Książka wzbudziła zainteresowanie, gdyż są tu zamieszczone niepublikowane do tej pory informacje o historii gminy. Do napisania książki przyczyniła się chęć utrwalenia przemijającego świata, hołd odchodzącym pokoleniom.

TMZŁ DZIAŁA OD 10 LAT

TMZŁ zrzesza grupę 50 osób. Wśród członków są osoby aktywne społecznie, m.in. nauczyciele, pracownicy kultury, urzędnicy. Dziewięć osób za pracę na rzecz regionu otrzymało Złote i Srebrne Jabłka Sądeckie: Lucyna Fiut, Jolanta Brożek, Celina Cempa, Jerzy Chronowski, Lidia Chronowska, Elżbieta Hasior, Zofia Mołodec, Adam Zaczyk, Krystyna Zaczyk.

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU

30 czerwca 2014 r. zakończył się projekt Witajcie w Slanskich Vrchoch realizowany przez słowackie Stowarzyszenie Slanske Vrchy – Wychod. Podsumowanie projektu miało miejsce  w siedzibie Narodowego Muzeum w Hanuszowcach nad Toplą. W konferencji wzięła udział delegacja naszej gminy na czele z wójtem Markiem Janczakiem.

NA SZYMONCE W SLANSKICH VRCHOCH

Szimonka – najwyższe wzniesienie Slanskych Vrchoch. W punkcie startowym zebrało się ponad kilkadziesiąt uczestników . Szczyt osiągneliśmy po 3 godz. Organizator projektu współpracy pan dr Pavol Kanuch zaproponował uczczenie polsko-słowackiego wyjścia na Szimonkę. Chwilę potem ze szczytu zabrzmiały hymny narodowe Polski i Słowacji.

SLANSKE VRCHY W FOTOGRAFII

8.06.2014r. w GOK w Łabowej odbył się wernisaż wystawy „Slanske Vrchy w fotografii”. Prace fotografów-amatorów wybrane zostały przez jury konkursu w ramach projektu transgranicznego ze środków EFS realizowanego przez Stowarzyszenie Slanske Vrchy (Kraj Preszowski). Wystawę otworzyli Jerzy Chronowski, dyrektor GOK oraz Pavol Kanuch, menager projektu.

WYCIECZKA NA SŁOWACJĘ

Grupa młodzieży z Łabowej była na dwudniowej wycieczce na Słowacji w Juskowej Woli w ramach programu transgranicznego realizowanego przez Stowarzyszenie Slanske Vrchy we współpracy z gminą Łabowa. Celem wyjazdu było poznanie atrakcji regionu Slanskich Vrchów – ścieżek przyrodniczych, Muzeum Regionalnego w Hanuszowcach nad Toplą, folkloru regionu.

RAJD POLSKO-SŁOWACKI

W ramach współpracy partnerskiej ze Stowarzyszeniem Slanske Vrchy 26 kwietnia 2014r. odbył się polsko-słowacki Rajd Szlakiem Adama hr. Stadnickiego. Z Uhrynia wyruszyła na trasę grupa 50 Słowaków i 30 Polaków, których prowadziła Joanna Król z Łabowej, przewodnik beskidzki. Przerwa na Hali Łabowskiej (1064 m n.p.m.) w schronisku była okazją do integracji uczestników rajdu.

STOWARZYSZENIE SLANSKE VRCHY

Towarzystwo Miłośników Ziemi Łabowskiej  podjęło partnerską współpracę w realizacji projektu europejskiego ze słowackim Stowarzyszeniem Slanske Vrchy. Celem projektu jest oznaczenie przez Słowaków 40 km szlaków turystycznych w Górach Slanskich, zainstalowanie na szlakach 15 tablic informacyjnych o ciekawostkach przyrodniczych i kulturalnych regionu.

REMONT CERKWI W ŁABOWEJ

Marszałek Województwa Małopolskiego rozdysponował pieniądze na ochronę zabytków w ramach konkursu „Ochrona zabytków w Małopolsce”. Dotację w wysokości 20 tys. zł przyznano projektowi zgłoszonemu przez Parafię Rzymskokatolicką  pw. św. Stanisława BM w Łabowej na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w cerkwi .