CHAIM FREY (1881-1941), PRZEMYSŁOWIEC, OSTATNI WŁAŚCICIEL KARCZMY W ŁABOWEJ

Trudne i skomplikowane historie mniejszości narodowych byłej Galicji zakończył wybuch II wojny światowej. Zagłada Żydów, deportacje Łemków zniszczyły wielokulturowe społeczeństwo dawnych ziem polskich. Dobrze odzyskiwać i przywracać polifoniczną pamięć o przeszłości. Dzisiaj o jednej żydowskiej rodzinie, po której przejechał walec historii.

POR. JAN TOKARCZYK (1909-1987), PS. „BACA”, „MURT”, NAUCZYCIEL, ŻOŁNIERZ AK, UCZESTNIK PODZIEMIA ANTYKOMUNISTYCZNEGO

O Janie Tokarczyku ps. Baca można pisać książki i kręcić filmy. To prawdziwy James Bond walk partyzanckich AK i ruchu antykomunistycznego. Nauczyciel, kierownik szkoły w Łabowej, żołnierz niezłomny, kawaler Orderu Krzyża Virtuti Militari, sprawny dowódca, więzień we Wronkach, a zarazem człowiek cichy i skromny.

KAZIMIERZ CZERWIŃSKI (1861-1936), KIEROWNIK SZKOŁY W ŁABOWEJ

Kazimierz Czerwiński, nauczyciel w Łabowej w latach 1890-1925, kierownik szkoły ludowej i szkoły powszechnej. Jeden z wielu Polaków pracujących na Łemkowszczyźnie. Doskonale wpisuje się w wielokulturową mozaikę społeczności dawnych ziem galicyjskich. Polak, pochodzący z Kresów, ożeniony z dziewczyną ze Spisza, obywatel Austro-Węgier i II Rzeczpospolitej, działacz społeczny. Prześladowany za poglądy rusofilskie podczas Wielkiej Wojny, więzień Talerhofu.